Tìm kiếm
Hôm nay ngày : 17-09-2019
Tổng số tin : 221706

Vụ Sudico: Những góc khuất chưa được làm rõ

Lượt xem: 1311 - Ngày đăng : 09.11.2011
------------------------------------------------------------------------------------------------

 Quảng Cáo!
 Mở bán đợt 1 chung cư An Bình City 232 Phạm Văn Đồng
 Mở bán đợt 1 chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương
 Mở bán đợt 1 chung cư Chung cư Quảng An CĐT Tân Hoàng Minh
------------------------------------------------------------------------------------------------

Theo VTC News

 

Đại gia BĐS Sudico Ä‘ang đối mặt vá»›i những rắc rối xuất phát từ "hậu trường".


Ông Lê Công Tinh – Giám đốc Ban Tổ chức nhân sá»± - Tập Ä‘oàn Sông Đà - Ä‘Æ¡n vị nắm giữ 36,3% cố phần tại Sudico Ä‘ã có những trao đổi xung quanh "lình xình" tại Sudico Ä‘ang có những ý kiến trái chiều.

Sudico sai quy trình

ThÆ°a ông, thời gian vừa qua dÆ° luận dấy lên vụ việc Công ty Cổ phần Đầu tÆ° phát triển Ä‘ô thị và khu công nghiệp Sông Đà (Sudico) Ä‘ã miá»…n nhiệm má»™t vị Tổng giám đốc (TGĐ), vị này lại được giao nhiệm vụ nắm giữ phần vốn Nhà nÆ°á»›c của Tập Ä‘oàn Sông Đà tại Sudico. Vậy quan Ä‘iểm của Tập Ä‘oàn Sông Đà về vấn đề này nhÆ° thế nào?

Về vấn đề này, cụ thể là ngày 24/9/2011, HĐQT Sudico có họp bàn về công tác quản lý kinh doanh. Trong cuá»™c họp có nêu vấn đề nhân sá»± chủ chốt của công ty. Theo Ä‘ó, ông Phan Ngọc Diệp - người đại diện phần vốn Nhà nÆ°á»›c của Tập Ä‘oàn Sông Đà, hiện Ä‘ang giữ cÆ°Æ¡ng vụ Chủ tịch HĐQT Ä‘ã họp và ra quyết định miá»…n nhiệm ông Vi Việt DÅ©ng, TGĐ của Sudico và bổ nhiệm ông Ngô VÄ©nh KhÆ°Æ¡ng thay vào chá»— của ông DÅ©ng.

Sau khi có ý kiến của ông DÅ©ng báo cáo lên, Tập Ä‘oàn Ä‘ã xem xét, đối chiếu vá»›i Ä‘iều lệ của Tập Ä‘oàn Sông Đà được Thủ tÆ°á»›ng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 344, người quản lý vốn muốn làm việc có liên quan đến ná»™i dung chính nhÆ°: định hÆ°á»›ng chiến lược, sá»­a đổi, bổ sung Ä‘iều lệ, bổ nhiệm nhân sá»± chủ chốt đều phải xin ý kiến của Tập Ä‘oàn Sông Đà. Đó là quy định về người đại diện vốn của Tập Ä‘oàn Sông Đà tại các công ty cổ phần.

 

Tập Ä‘oàn Sông Đà yêu cầu ông Phan Ngọc Diệp - Chủ tịch Sudico kiểm Ä‘iểm


Quyết định 342, quy định về người quản lý vốn của Bá»™ Xây dá»±ng cÅ©ng quy định rất rõ Ä‘iều này. Vì vậy, ông Phan Ngọc Diệp là tổ trưởng người đại diện vốn của Tập Ä‘oàn  tại Sudico khi triển khai quyết định bãi nhiệm và bổ nhiệm mà không báo cáo Tập Ä‘oàn là sai quy định.

Ngay sau khi ông DÅ©ng báo cáo, Tập Ä‘oàn Ä‘ã có những văn bản gá»­i ông Diệp và Sudico tạm dừng quyết định Ä‘ó. Tuy nhiên, đến nay vẫn không dừng và Ä‘ang thá»±c hiện các quyết định này.

Sau khi Tập Ä‘oàn có thông báo dừng việc thay đổi TGĐ nhÆ°ng ông Diệp vẫn triển khai má»™t cách quyết liệt, ông Ä‘ánh giá gì về Ä‘iều này?

Theo chúng tôi nghÄ© là cố tình thôi, chúng tôi Ä‘ã có văn bản yêu cầu giải trình, Ä‘ã triệu tập cuá»™c họp yêu cầu ông Diệp dừng quyết định Ä‘ó và báo cáo làm rõ. Chúng tôi không can thiệp thay ai, bổ nhiệm ai làm TGĐ nhÆ°ng phải báo cáo làm rõ. Nếu thỏa mãn các Ä‘iều kiện thì không vấn đề gì, chúng tôi không áp đặt.

Lý do miá»…n nhiệm ông DÅ©ng được Sudico Ä‘Æ°a ra là gì?

Sudico lý giải, từ đầu năm 2011 đến nay, việc Ä‘iều hành ban giám đốc kém hiệu quả, dẫn đến việc các chỉ tiêu về lợi nhuận kinh doanh, doanh thu không đạt theo kế hoạch mà đại há»™i đồng cổ Ä‘ông đề ra.

Còn ông DÅ©ng thì cho rằng có nhiều nguyên nhân, nhÆ° phê duyệt dá»± án đầu tÆ° chậm, chứ không hẳn là do Ä‘iều hành của ban TGĐ là chính.

Xung quanh dá»± án Nam An Khánh, có dÆ° luận cho rằng việc thay đổi TGĐ thá»±c chất là để nhanh chóng bán dá»± án này?

Theo báo cáo của ông Vi Việt DÅ©ng, việc bán hÆ¡n 20ha đất này tại Nam An Khánh là chÆ°a đủ Ä‘iều kiện kinh doanh, nên ông DÅ©ng không đồng tình vá»›i ý kiến của HĐQT.

Chúng tôi Ä‘ang yêu cầu báo cáo xem Ä‘ã triển khai hạ tầng đến Ä‘âu và hợp tác thế nào nhÆ°ng hiện tại Sudico chÆ°a báo cáo. Về quy trình chung tất cả việc bán, hợp tác đều phải báo cáo Tập Ä‘oàn (dÆ°á»›i góc Ä‘á»™ đại diện vốn).

Chúng tôi Ä‘ang yêu cầu Ban kiểm soát ở Sudico báo cáo vá»›i danh nghÄ©a cổ Ä‘ông nhÆ°ng ban này chÆ°a có báo cáo cổ Ä‘ông lá»›n thành ra có nhiều luồng thông tin mập mờ, ngay cả trong cán bá»™ nhân viên.

Về phía Tập Ä‘oàn, việc miá»…n nhiệm của ông Diệp vá»›i ông DÅ©ng là Ä‘úng hay sai?

Về việc miá»…n nhiệm ông Vi Việt DÅ©ng, chúng tôi khẳng định là sai. Sai so vá»›i Ä‘iều lệ của công ty Sudico và sai so vá»›i các quy định, Ä‘iều lệ của Tập Ä‘oàn và quy định quản lý vốn nhà nÆ°á»›c của Tập Ä‘oàn tại các công ty cổ phần.

 

Tập Ä‘oàn Sông Đà đề nghị dừng việc thay đổi TGĐ ở Sudico


Kiểm điểm Chủ tịch HĐQT Sudico

Đến nay Tập Ä‘oàn Sông Đà Ä‘ã có Ä‘á»™ng thái gì làm việc vá»›i Sudico và có biện pháp gì xá»­ lý việc này dứt Ä‘iểm?

Sau khi có việc này, chúng tôi Ä‘ã có văn bản gá»­i người đại diện vốn Nhà nÆ°á»›c của Sông Đà tại Sudico, yêu cầu tạm dừng các quyết định. Việc bổ nhiệm, miá»…n nhiệm phải Ä‘úng quy trình. Tuy nhiên, việc Ä‘ó chÆ°a được người đại diện vốn chấp hành.

Chúng tôi Ä‘ã yêu cầu người đại diện vốn tại Sudico thá»±c hiện kiểm Ä‘iểm nghiêm túc. Về mặt chính quyền yêu cầu kiểm Ä‘iểm rồi báo cáo lại Tập Ä‘oàn. Về bên Đảng, chúng tôi cÅ©ng có công văn yêu cầu bản thân đồng chí Diệp là ủy viên ban chấp hành Đảng ủy Sông Đà, bí thÆ° Đảng ủy, Đảng bá»™ Công ty Sudico về việc thá»±c hiện các quy định của Nhà nÆ°á»›c về quản lý vốn.
 
Hiện Tập Ä‘oàn cÅ©ng Ä‘ã báo cáo Bá»™ Xây dá»±ng để xin ý kiến chỉ đạo về việc này.

Được biết khi làm thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh, Tập Ä‘oàn Sông Đà chỉ còn nắm giữ 20,4% tại Sudico thay vì 36,3%. Vậy con số này nói lên Ä‘iều gì?

Bản thân ông Diệp phải báo cáo về vấn đề này, việc làm thủ tục cấp giấy phép đăng ký kinh doanh ghi 20,4% ko hiểu vì lý do tại sao, không hiểu tại sao lại giảm từ 36,3% xuống còn 20,4%, không biết tại ông Diệp hay tại Phòng đăng ký kinh doanh?

Tôi khẳng định con số 20,4% là sai vì không Ä‘úng vá»›i vá»›i vai trò của Tập Ä‘oàn Sông Đà, hiện Ä‘ang là cổ Ä‘ông lá»›n nắm quyền phủ quyết. Nếu là 20,4% sẽ không còn quyền này nữa, Ä‘ây là quyền lá»›n nhất.

Có thông tin năm 2008 ông Diệp có chỉ đạo chuyển 100 tá»· đồng sang công ty chúng khoán Sao Việt. Số tiền này đến nay không còn khả năng thu hồi. Vậy thá»±c chất vấn đề này thế nào?

Cái này anh Vi Việt DÅ©ng có báo cáo trong thời gian anh ấy Ä‘i vắng có hợp đồng hợp tác vá»›i công ty chứng khoán Sao Việt từ đề xuất của Kế toán trưởng sau Ä‘ó Phó tổng giám đốc ký quyết định. Vấn đề này chúng tôi Ä‘ã yêu cầu ban kiểm soát và ông Diệp báo cáo nhÆ°ng hiện nay vẫn chÆ°a có báo cáo. Nếu muốn biết cụ thể thì các anh phải xuống làm việc vá»›i Sudico.

TrÆ°á»›c những thông tin dồn dập xảy ra nhÆ° thế này, nguy cÆ¡ phần vốn nhà nÆ°á»›c tại sudico giảm, tại sao Tập Ä‘oàn Sông Đà không yêu cầu triệu tập Đại há»™i cổ Ä‘ông bất thường?

Chúng tôi Ä‘ang tiến hành. TrÆ°á»›c hết ông Diệp báo cáo tập Ä‘oàn, Ban kiểm soát kiểm tra làm rõ từng vấn đề. Đảng ủy Tập Ä‘oàn cÅ©ng Ä‘ã thành lập Ä‘oàn kiểm tra và Ä‘ang tiến hành kiểm tra. Sau Ä‘ó chúng tôi sẽ có phÆ°Æ¡ng án xá»­ lý. Sai thì phải xá»­ thôi quan Ä‘iểm của đại Ä‘a số anh em Sông Đà đề nghị phải xá»­ lý, sai đến Ä‘âu xá»­ đến Ä‘ó, tùy mức Ä‘á»™, sai đến Ä‘âu phụ thuá»™c vào quyền của người xá»­. Mình muốn xá»­ hÆ¡n cÅ©ng không được.

Bây giờ vẫn dang trong giai Ä‘oan mập mờ. Chúng tôi Ä‘ã báo cáo xin ý kiến Bá»™ Xây dá»±ng, Bá»™ Tài chính. Đợi ý kiến của các cÆ¡ quan Ä‘ó má»›i đề ra phÆ°Æ¡ng án xá»­ lý.

Để mà xá»­ lý là cả má»™t quy trình vì Ä‘ó là công ty cổ phần nếu là doanh nghiệp Nhà nÆ°á»›c thì sẽ rất nhanh.

Sở KHĐT Hà Ná»™i Ä‘ã có Ä‘á»™ng thái gì chÆ°a?

Chúng tôi chÆ°a nhận được văn bản nào về việc giảm cổ phần này.

Ông có biết vì sao lại giảm nhÆ° vậy không?

Chúng tôi hiện vẫn chÆ°a nắm được nguyên nhân.

Xin cảm Æ¡n ông!

Theo VTC News

Quản Lý Sàn
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Quân Dien thoai 0914.71.9889
Tư vấn bán chung cư Hà Nội
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Hải Dien thoai 0969 31 7989
Phản ánh - Khiếu nại
Tu van Hotline Dien thoai 0905 312 668
Dự án tiêu biểu
chung cư parkview residence Goldmark city chung cu hp landmark tower
DMCA
chungcunhadep.com value chungcunhadep.com Real PR
chungcunhadep.com Trust chungcunhadep.com Alexa/PageRank