Tìm kiếm
Hôm nay ngày : 20-08-2019
Tổng số tin : 221706

TGĐ Sông Đà đề nghị thay Chủ tịch Sudico!

Lượt xem: 1280 - Ngày đăng : 07.11.2011
------------------------------------------------------------------------------------------------

 Quảng Cáo!
 Mở bán đợt 1 chung cư An Bình City 232 Phạm Văn Đồng
 Mở bán đợt 1 chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương
 Mở bán đợt 1 chung cư Chung cư Quảng An CĐT Tân Hoàng Minh
------------------------------------------------------------------------------------------------

Động thái này khiến vụ xung Ä‘á»™t tại Sudico vốn Ä‘ang có nhiều ý kiến trái chiều Ä‘ã trở nên căng thẳng hÆ¡n.
Diá»…n biến má»›i nhất liên quan đến CTCP Đầu tÆ° và phát triển Ä‘ô thị và khu công nghiệp Sông Đà (Sudico) là ngày 1/11 vừa qua, Tổng giám đốc Tập Ä‘oàn Sông Đà có văn bản gá»­i Há»™i đồng thành viên Tập Ä‘oàn đề nghị cá»­ người khác thay thế vai trò đại diện phần vốn của Tập Ä‘oàn tại Sudico, hiện do ông Phan Ngọc Diệp, Chủ tịch HĐQT Sudico nắm giữ.

Theo văn bản gá»­i Há»™i đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập Ä‘oàn Sông Đà đề nghị kiểm Ä‘iểm trách nhiệm của ông Phan Ngọc Diệp về việc thá»±c hiện nghÄ©a vụ của người được giao quản lý vốn nhà nÆ°á»›c tại Sudico do: trong công tác miá»…n nhiệm, bổ nhiệm cán bá»™ chủ chốt, không báo cáo Tập Ä‘oàn Sông Đà; trong việc làm thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh má»›i, Sudico Ä‘ã ghi phần vốn nhà nÆ°á»›c của Tập Ä‘oàn Sông Đà tại Công ty là 20,4% vốn Ä‘iều lệ, thấp hÆ¡n so vá»›i sở hữu thá»±c tế của Tập Ä‘oàn (36,3%)…

Vá»›i những kết luận trên, Tổng giám đốc Tập Ä‘oàn Sông Đà Ä‘ã đề nghị Há»™i đồng thành viên Tập Ä‘oàn rút đại diện phần vốn của Tập Ä‘oàn Sông Đà tại Sudico đối vá»›i ông Phan Ngọc Diệp và Ä‘iều chuyển công tác đối vá»›i ông này.

Ngược trở lại vụ việc này, 4 ngày sau khi HĐQT Sudico bãi nhiệm Tổng giám đốc Sudico Vi Việt DÅ©ng xảy ra, Tập Ä‘oàn Sông Đà có văn bản gá»­i Phòng đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch - Đầu tÆ° Hà Ná»™i) đề nghị tạm dừng thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật trong Giấy đăng ký kinh doanh của Sudico.

Tập Ä‘oàn Sông Đà Ä‘ã tổ chức cuá»™c họp vào ngày 30/9/2011 và yêu cầu Sudico dừng việc thá»±c hiện các quyết định miá»…n nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc. NhÆ°ng ngày 3/10/2011, Phòng đăng ký kinh doanh số 2 (Sở Kế hoạch - Đầu tÆ° Hà Ná»™i) vẫn cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 8 cho Sudico. Trong Ä‘ó, thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty là ông Ngô VÄ©nh KhÆ°Æ¡ng giữ chức vụ Tổng giám đốc, thay thế ông Vi Việt DÅ©ng.

Sá»± việc tại Sudico rất phức tạp khi hiện nay không rõ việc bãi nhiệm Tổng giám đốc Vi Việt DÅ©ng của HĐQT Sudico có hợp lệ hay không? Giấy phép đăng ký kinh doanh má»›i của Sudico có hợp lệ và tá»›i Ä‘ây nhân sá»± cấp cao tại Sudico sẽ biến Ä‘á»™ng nhÆ° thế nào?

DÆ°á»›i Ä‘ây là má»™t số ý kiến của những người liên quan mà ĐTCK ghi nhận.

Má»™t lãnh đạo Sở Kế hoạch Đầu tÆ° Hà Ná»™i: Luật quy định ná»™i dung họp HĐQT phải được thông báo trÆ°á»›c vá»›i các thành viên, song không quy định ná»™i dung phát sinh tại cuá»™c họp được xá»­ lý thế nào. Chính sá»± không rõ ràng này gây ra tranh cãi. Luật Doanh nghiệp cÅ©ng quy định 3/4 số thành viên HĐQT tham dá»± thì cuá»™c họp má»›i được tiến hành hợp lệ, nhÆ°ng cÅ©ng không quy định hành Ä‘á»™ng bỏ cuá»™c họp giữa chừng của các thành viên HĐQT nhÆ° thế nào là hợp lệ và nhÆ° thế nào là không hợp lệ.
Khi đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty, Luật yêu cầu CTCP phải ná»™p biên bản họp HĐQT có biểu quyết về vấn đề này.
Trong biên bản Sudico gá»­i đến Phòng đăng ký kinh doanh có đủ 5 thành viên HĐQT ký tên tham gia, đến phần biểu quyết bãi nhiệm Tổng giám đốc thì 2 thành viên bỏ về. Luật không quy định rõ ràng nên dẫn đến các cách hiểu khác nhau.
Ông Đặng Hồng Quang - Trưởng đại diện VinaCapital tại Hà Ná»™i, thành viên HĐQT Sudico: Tôi đại diện cho má»™t số nhà đầu tÆ°, cổ Ä‘ông nÆ°á»›c ngoài được bầu vào HĐQT của Sudico. Ở Ä‘ây có 2 vấn đề mà chúng tôi quan tâm, tính pháp lý của việc miá»…n nhiệm ông Vi Việt DÅ©ng và quyền lợi của các cổ Ä‘ông. Trong thông báo mời họp HĐQT do Chủ tịch Sudico triệu tập có ná»™i dung: Ä‘ánh giá lại tình hình sản xuất - kinh doanh và xem xét vấn đề nhân sá»±.

Theo ý kiến chúng tôi, việc miá»…n nhiệm ông DÅ©ng và đăng ký kinh doanh lần 8 của Sudico là Ä‘úng về thủ tục pháp lý. Ở góc Ä‘á»™ cổ Ä‘ông bỏ vốn vào Sudico, chúng tôi thấy năng lá»±c Ä‘iều hành của ông DÅ©ng là kém trong suốt 3 năm qua, đặc biệt thể hiện qua kết quả kinh doanh bết bát của Công ty 9 tháng đầu năm nay.

Vấn đề chúng tôi Ä‘ang rất quan tâm là vá»›i ý chí của Tập Ä‘oàn Sông Đà, tá»›i Ä‘ây việc thay thế ông Phan Ngọc Diệp nếu có, sẽ ảnh hưởng đến hoạt Ä‘á»™ng của Sudico nhÆ° thế nào. Liệu nhân sá»± má»›i có giúp Công ty phát triển tốt hÆ¡n không. Đây chính là yếu tố ảnh hưởng lá»›n nhất đến quyền lợi của tất cả các cổ Ä‘ông tại Sudico.

Ông Phạm Đức Thành - Giám đốc Ban pháp chế Tập Ä‘oàn Sông Đà: Ngày 24/9/2011, ông Phan Ngọc Diệp vá»›i tÆ° cách Chủ tịch HĐQT Sudico Ä‘ã chủ trì cuá»™c họp HĐQT Công ty, biểu quyết và ký quyết định miá»…n nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của ông Vi Việt DÅ©ng, bổ nhiệm Tổng giám đốc má»›i thay thế khi chÆ°a xin ý kiến và chÆ°a được Tập Ä‘oàn Sông Đà chấp thuận bằng văn bản.

Việc này trái vá»›i các quy định về nghÄ©a vụ của người đại diện phần vốn nhà nÆ°á»›c tại DN khác quy định tại khoản 4, Ä‘iều 50, Điều lệ tổ chức và hoạt Ä‘á»™ng của Tập Ä‘oàn Sông Đà Ä‘ã được Thủ tÆ°á»›ng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 344/QĐ-TTg ngày 8/3/2011 là: người đại diện phần vốn nhà nÆ°á»›c phải xin ý kiến của Há»™i đồng thành viên Tập Ä‘oàn trÆ°á»›c khi tham gia biểu quyết tại HĐQT về vấn đề nhân sá»± chủ chốt. Vá»›i văn bản gá»­i Há»™i đồng thành viên Tập Ä‘oàn Sông Đà, Tổng giám đốc Tập Ä‘oàn chỉ đề xuất thay đổi về nhân sá»± đại diện phần vốn của mình tại Sudico.

Tập Ä‘oàn Sông Đà cÅ©ng yêu cầu HĐQT Sudico tổ chức ĐHCĐ bất thường để xem xét công tác sản xuất - kinh doanh, công tác đầu tÆ° và công tác nhân sá»± chủ chốt của Công ty.

Ông Nguyá»…n Đình Cung - Phó viện trưởng Viện Quản lý kinh tế Trung Æ°Æ¡ng: HĐQT Công ty Sudico có quyền bãi nhiệm Tổng giám đốc và đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cÆ¡ quan có thẩm quyền. Căn cứ để xem xét việc cấp đăng ký kinh doanh má»›i cho Sudico có Ä‘úng quy định pháp luật hay không dá»±a vào cuá»™c họp HĐQT của Sudico có được tiến hành Ä‘úng luật hay không.

Cuá»™c họp hợp lệ bao gồm nhiều yếu tố, từ đăng ký, chuẩn bị hồ sÆ¡ ná»™i dung họp đến quá trình diá»…n ra cuá»™c họp, ra biên bản cuá»™c họp. Cuá»™c họp HĐQT của Sudico có 5 thành viên đăng ký và tham gia họp từ đầu, có nghÄ©a là nó được tiến hành hợp lệ.

Luật Doanh nghiệp quy định, các vấn đề thảo luận, quyết định tại cuá»™c họp phải được thông báo trÆ°á»›c cho các thành viên HĐQT được mời họp. Ở Ä‘ây, ná»™i dung bãi nhiệm Tổng giám đốc nếu không được thông báo trÆ°á»›c, mà Ä‘Æ°a vào bất ngờ trong cuá»™c họp là không hợp lệ.

Việc Tập Ä‘oàn Sông Đà rút đại diện phần vốn tại Sudico và cá»­ người khác thay thế là quan hệ giữa Tập Ä‘oàn và ông Phan Ngọc Diệp. Tuy nhiên, việc bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT Sudico phải do HĐQT Công ty thá»±c hiện. Tập Ä‘oàn Sông Đà chỉ là má»™t cổ Ä‘ông của Sudico, thá»±c hiện các quyền lợi và nghÄ©a vụ của má»™t cổ Ä‘ông theo quy định.

Điều lệ của Tập Ä‘oàn Sông Đà quy định, người đại diện phần vốn của Tập Ä‘oàn tại DN khác phải xin ý kiến của Tập Ä‘oàn khi biểu quyết về vấn đề nhân sá»± chủ chốt là mối quan hệ giữa Tập Ä‘oàn và người đại diện vốn, không có ý nghÄ©a pháp lý vá»›i Công ty Sudico.
Hoạt Ä‘á»™ng của CTCP phải tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Ä‘ây là văn bản pháp lý quan trọng nhất để xem xét tính Ä‘úng sai của các quyết định liên quan đến DN. Điều lệ DN trái vá»›i quy định Luật Doanh nghiệp thì không có hiệu lá»±c pháp lý. Nguồn: Phong Lan, Đầu tÆ° Chứng khoán

Quản Lý Sàn
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Quân Dien thoai 0914.71.9889
Tư vấn bán chung cư Hà Nội
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Hải Dien thoai 0969 31 7989
Phản ánh - Khiếu nại
Tu van Hotline Dien thoai 0905 312 668
Dự án tiêu biểu
chung cư parkview residence Goldmark city chung cu hp landmark tower
DMCA
chungcunhadep.com value chungcunhadep.com Real PR
chungcunhadep.com Trust chungcunhadep.com Alexa/PageRank