Tìm kiếm
Hôm nay ngày : 21-08-2019
Tổng số tin : 221706

Yếu tố cộng đồng trong cuộc sống chung cư

Lượt xem: 1219 - Ngày đăng : 22.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------------------

 Quảng Cáo!
 Mở bán đợt 1 chung cư An Bình City 232 Phạm Văn Đồng
 Mở bán đợt 1 chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương
 Mở bán đợt 1 chung cư Chung cư Quảng An CĐT Tân Hoàng Minh
------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuá»™c sống ngày nay có tính kết nối, tính cá»™ng đồng rất cao, đặc biệt là Ä‘ối với giá»›i tri thức trẻ. Chốn an cÆ° với tri thức trẻ không chỉ là nÆ¡i để ở mà coÌ€n laÌ€ nÆ¡i Ä‘ể kết giao vá»›i những người cùng trình Ä‘á»™, cùng quan Ä‘iểm và phong cách sống.

Giới tri thức trẻ Ä‘êÌ€u laÌ€ những ngÆ°Æ¡Ì€i hiêÌ£n Ä‘aÌ£i, taÌ€i năng, quan hêÌ£ rôÌ£ng, Ä‘i laÌ£i nhiêÌ€u vaÌ€ quảng giao… Đa phâÌ€n Ä‘êÌ€u có thu nhâÌ£p khá cao, môÌ£t số thiÌ€ Ä‘ảm nhâÌ£n những chức vuÌ£ quan troÌ£ng ở các công ty vaÌ€ tâÌ£p Ä‘oaÌ€n. HoÌ£ Ä‘oÌ€i hỏi môÌ£t mức sống khá cao vaÌ€ hiêÌ£n Ä‘aÌ£i nhằm giúp lấy laÌ£i cân bằng, cảm thấy thÆ° giãn vaÌ€ tâÌ£n hưởng cuôÌ£c sống sau những ngaÌ€y laÌ€m viêÌ£c căng thẳng.
ViÌ€ vâÌ£y, các căn hôÌ£ phải có nét kiến trúc đặc biêÌ£t sao cho thể hiêÌ£n Ä‘Æ°Æ¡Ì£c các yếu tố Ä‘ó.

“DiêÌ£n tích căn hôÌ£ nhỏ hay lớn không quan troÌ£ng, Ä‘iêÌ€u quan troÌ£ng laÌ€ phải Ä‘Æ°Æ¡Ì£c thiết kế thông thoáng, không gian mở vaÌ€ gâÌ€n gũi với thiên nhiên nhÆ°ng cũng không kém phâÌ€n sang troÌ£ng vaÌ€ hiêÌ£n Ä‘aÌ£i”, anh Võ HôÌ€ng Hiên, kỹ sÆ° phâÌ€n mêÌ€m của công ty Arrives Technologies ViêÌ£t Nam, chia sẻ.
“Trong cuôÌ£c sống hiêÌ£n Ä‘aÌ£i ngaÌ€y nay, mối quan hêÌ£ rất quan troÌ£ng. BaÌ£n phải taÌ£o mối quan hêÌ£ với nhiêÌ€u ngÆ°Æ¡Ì€i ở tất cả moÌ£i nÆ¡i. Mối quan hêÌ£ của baÌ£n caÌ€ng nhiêÌ€u, cÆ¡ hôÌ£i cho viêÌ£c kinh doanh của baÌ£n caÌ€ng lớn. ViÌ€ vâÌ£y, khi choÌ£n nÆ¡i ở, tôi luôn chú troÌ£ng Ä‘ến viêÌ£c tiÌ€m hiểu những ngÆ°Æ¡Ì€i haÌ€ng xóm vaÌ€ côÌ£ng Ä‘ôÌ€ng xung quanh của miÌ€nh trong tÆ°Æ¡ng lai”, anh PhaÌ£m Thanh Quý, trưởng phòng xuất khẩu má»™t doanh nghiệp sản xuất đồ gá»— cho biết.
“ViêÌ£c taÌ£o mối quan hêÌ£ với ngÆ°Æ¡Ì€i khác dễ hay khó tuÌ€y thuôÌ£c vaÌ€o kỹ năng của tÆ°Ì€ng ngÆ°Æ¡Ì€i. Tuy nhiên, ai cũng câÌ€n phải có môÌ£t môi trÆ°Æ¡Ì€ng Ä‘ể laÌ€m chất xúc tác. Thông qua những hoaÌ£t Ä‘ôÌ£ng vui chÆ¡i taÌ£i công viên, những lâÌ€n Ä‘i mua sắm, những trâÌ£n Ä‘ấu thể thao… thiÌ€ những ngÆ°Æ¡Ì€i xa laÌ£ sẽ trở nên gâÌ€n gũi hÆ¡n. TÆ°Ì€ Ä‘ó, mối quan hêÌ£ mới Ä‘Æ°Æ¡Ì£c hiÌ€nh thaÌ€nh”, anh Quý chia sẻ thêm.
Bên caÌ£nh Ä‘ó, viêc sống trong môÌ£t côÌ£ng Ä‘ôÌ€ng hiêÌ£n Ä‘aÌ£i, tri thức, cuÌ€ng triÌ€nh Ä‘ôÌ£ vaÌ€ mức sống coÌ€n giúp cho sÆ°Ì£ phát triển tính cách của con cái sau naÌ€y. Tiến sÄ© Jerome Singer và Dorothy G.Singer  thuá»™c khoa Tâm lý, trường Đại học Yale, Ä‘ôÌ€ng tác giả của nghiên cứu toaÌ€n câÌ€u “Hãy Ä‘ể trẻ em tÆ°Ì£ do vui chÆ¡i” Ä‘ã daÌ€nh rất nhiêÌ€u tâm huyết Ä‘ể ủng hôÌ£ hoÌ£c thuyết vui chÆ¡i tÆ°Ì£ do vaÌ€ hoÌ£c tâÌ£p thÆ°Ì£c nghiêÌ£m Ä‘ể phát triển toaÌ€n diêÌ£n của trẻ em.
ViÌ€ vâÌ£y, viêÌ£c sống vaÌ€ lớn lên trong môÌ£t môi trÆ°Æ¡Ì€ng có nhiêÌ€u không gian cho mảng xanh Ä‘ể trẻ vui chÆ¡i vaÌ€ giao lÆ°u trong môÌ£t côÌ£ng Ä‘ôÌ€ng văn minh, tri thức sẽ có tác Ä‘ôÌ£ng tích cÆ°Ì£c xây dÆ°Ì£ng vaÌ€ phát triển tính cách của con trẻ.
Tri thức trẻ luôn sẵn saÌ€ng chấp nhâÌ£n chi trả cao hÆ¡n cho môÌ£t căn hôÌ£ Ä‘áp ứng Ä‘Æ°Æ¡Ì£c yêu câÌ€u của miÌ€nh viÌ€ nghĩ rằng: nÆ¡i ở không chỉ laÌ€ nÆ¡i mang laÌ£i cảm giác thÆ° giãn, nghỉ ngÆ¡i sau môÌ£t tuâÌ€n laÌ€m viêÌ£c căng thẳng maÌ€ coÌ€n laÌ€ nÆ¡i khẳng Ä‘iÌ£nh sÆ°Ì£ thaÌ€nh công sau quá triÌ€nh laÌ€m viêÌ£c vaÌ€ tích lũy.

Nguồn: Thanh Niên

 

Quản Lý Sàn
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Quân Dien thoai 0914.71.9889
Tư vấn bán chung cư Hà Nội
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Hải Dien thoai 0969 31 7989
Phản ánh - Khiếu nại
Tu van Hotline Dien thoai 0905 312 668
Dự án tiêu biểu
chung cư parkview residence Goldmark city chung cu hp landmark tower
DMCA
chungcunhadep.com value chungcunhadep.com Real PR
chungcunhadep.com Trust chungcunhadep.com Alexa/PageRank