Tìm kiếm
Hôm nay ngày : 26-08-2019
Tổng số tin : 221706

Đại lộ Thăng Long - Lộ diện tham nhũng nghiêm trọng?

Lượt xem: 1056 - Ngày đăng : 10.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------------------

 Quảng Cáo!
 Mở bán đợt 1 chung cư An Bình City 232 Phạm Văn Đồng
 Mở bán đợt 1 chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương
 Mở bán đợt 1 chung cư Chung cư Quảng An CĐT Tân Hoàng Minh
------------------------------------------------------------------------------------------------

Có lẽ do thời gian và nhiều lý do khác, Kết luận thanh tra số 3422 chÆ°a làm rõ được Ä‘òi hỏi cÆ¡ bản nhất của nhân dân, của dÆ° luận là vá»›i số đất, số tiền Nhà nÆ°á»›c Ä‘ã cấp cho VINACONEX để thá»±c hiện dá»± án này, Nhà nÆ°á»›c và nhân dân Ä‘ã mất bao nhiêu tiền, VINACONEX Ä‘ã thu lãi bao nhiêu tiền mà bài báo “Dá»± án mở rá»™ng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc thiếu hay thừa tiền” Ä‘ã phân tích kỹ và Ä‘ã Ä‘Æ°a ra những con số rất cụ thể.Tuy nhiên Kết luận thanh tra số 3422 cÅ©ng Ä‘ã Ä‘Æ°a ra nhiều cứ liệu khẳng định Dá»± án mở rá»™ng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc có nhiều sai trái, bất cập, ẩn chứa nhiều tiêu cá»±c tham nhÅ©ng.

Hàng loạt những sai trái

Dá»± án mở rá»™ng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc (nay là Đại lá»™ Thăng Long) qua Kết luận của Thanh tra Chính phủ Ä‘ã phát lá»™ hàng loạt những sai trái.

Tổng mức đầu tÆ° của dá»± án theo Quyết định phê duyệt số 2013/QĐ-BGTVT của Bá»™ Giao thông vận tải ngày 11-7-2003 là 3.733 tá»· 207 triệu đồng. Bốn năm sau, ngày 11-10-2007, Bá»™ Giao thông vận tải có Quyết định số 3072/QĐ-BGTVT Ä‘iều chỉnh tổng mức đầu tÆ° dá»± án lên 7.527 tá»· 251 triệu đồng, tăng hÆ¡n 100%! Căn cứ nào để Bá»™ Giao thông vận tải tăng mức đầu tÆ° lên hÆ¡n 100% khi thiết kế kỹ thuật của con đường không có Ä‘iều chỉnh lá»›n, trong khi giá vật tÆ° thiết bị xây dá»±ng cầu đường trong thời gian Ä‘iều chỉnh tăng chÆ°a đầy 20%. Đây là má»™t câu hỏi lá»›n chÆ°a được làm rõ.

Mặc dầu tổng mức đầu tÆ° Ä‘ã tăng lên hÆ¡n 2 lần, nhÆ°ng trong quá trình thi công đường Láng - Hòa Lạc, chủ đầu tÆ° VINACONEX Ä‘ã tung ra nhiều chiêu để bá»›t xén vật tÆ° thiết bị nhằm hạ giá thành công trình. Cụ thể, theo Quyết định số 2013/QĐ-BGTVT ngày 11-7-2003, thì chiều rá»™ng nền đường tối thiểu là 140m. Thá»±c tế hiện nay khi con đường Ä‘ã khánh thành, chiều rá»™ng chỉ còn 134m, thiếu 6m so vá»›i thiết kế Ä‘ã được duyệt. Nếu tính trung bình đường Láng - Hòa Lạc có chiều rá»™ng nền đường 140m vá»›i tổng mức đầu tÆ° là 7.527 tá»· 251 triệu đồng, chỉ riêng việc thu hẹp chiều rá»™ng nền đường 6m, nhà đầu tÆ° VINACONEX Ä‘ã chiếm của Nhà nÆ°á»›c 300 tá»· đồng.

Ngoài việc chiếm 300 tá»· đồng do rút bá»›t chiều rá»™ng mặt đường, Kết luận thanh tra cÅ©ng Ä‘ã chỉ ra nhiều khoản nhỏ hÆ¡n từ 1 tá»· đồng đến hàng trăm tá»· đồng mà chủ đầu tÆ° VINACONEX Ä‘ã kiếm được dá»… dàng trong quá trình thi công do gian lận về giá cả, khối lượng.

Kết luận của Thanh tra viết: “Việc tính toán giá trị khối lượng của 16/121 hạng mục công trình trong tổng mức đầu tÆ° Ä‘iều chỉnh so vá»›i bản vẽ thiết kế thi công được duyệt có sá»± sai khác (tăng và giảm) vá»›i tổng giá trị tuyệt đối là 187,79 tá»· đồng, từ Ä‘ó Ä‘ã làm tăng sai tổng mức đầu tÆ° là 33,801 tá»· đồng. Tính toán hệ số chuyển đổi đất chÆ°a Ä‘úng định mức quy định, áp dụng hệ số khấu hao, tá»· lệ phụ gia định mức đắp đất, “từ nón, sau mố, đường đầu cầu” bằng thủ công không Ä‘úng định mức, Ä‘Æ¡n giá quy định và phải tận dụng đất cao cấp làm tăng sai tổng mức đầu tÆ° 44,451 tá»· đồng. Áp dụng Ä‘Æ¡n giá không Ä‘úng quy định đối vá»›i má»™t số hạng mục xây lắp (đắp đất, giếng cát) làm tăng sai tổng mức đầu tÆ° 16,374 tá»· đồng. Tính toán khối lượng đất thừa vận chuyển ra ngoài dá»± án không chính xác, làm tăng tổng mức đầu tÆ° 39,571 tá»· đồng”.

Về chất lượng công trình và những bất cập trong thiết kế kỹ thuật má»™t số hạng mục công trình, Kết luận của Thanh tra đặc biệt chú ý đến hệ thống đường gom và hầm chui đường sắt. Việc thiết kế hạng mục hầm chui đường sắt là vị trí thấp, trÅ©ng so vá»›i các khu vá»±c lân cận, trÆ°á»›c Ä‘ây thường xuyên xảy ra hiện tượng ngập úng vào mùa mÆ°a. Việc thay đổi phÆ°Æ¡ng án từ cầu vượt sang hầm chui má»›i Ä‘áp ứng tiêu chí về mỹ quan, chÆ°a chứng minh được tính tối Æ°u về kinh tế, kỹ thuật, chÆ°a được thá»±c hiện đầy đủ thủ tục đầu tÆ° về việc thay đổi thiết kế theo quy định tại các Điều 6, 8, 10 - Quyết định số 18/2003/QĐ-BXD ngày 27-6-2003 của Bá»™ Xây dá»±ng. Theo Ä‘ó làm tổng chi phí xây lắp tăng hÆ¡n 174 tá»· đồng, Ä‘ã và sẽ phát sinh các chi phí khác liên quan sau khi dá»± án được Ä‘Æ°a vào khai thác sá»­ dụng nhÆ°: hệ thống thoát nÆ°á»›c, chi phí quản lý khai thác và duy tu, bảo trì.

Về việc thay đổi thiết kế từ cầu vượt sang hầm chui qua đường sắt, trong kỳ họp Quốc há»™i gần Ä‘ây, má»™t đại biểu Quốc há»™i Ä‘ã chất vấn chủ đầu tÆ° - Bá»™ trưởng Bá»™ Giao thông vận tải Hồ NghÄ©a DÅ©ng: Phải chăng việc thay đổi này nhằm phục vụ lợi ích của Khu du lịch sinh thái Thiên đường Bảo SÆ¡n? Việc Ä‘ó thá»±c hÆ° thế nào chỉ có Bảo SÆ¡n, má»™t số vị lãnh đạo chủ đầu tÆ° - Bá»™ Giao thông vận tải, má»™t số vị lãnh đạo nhà đầu tÆ° - VINACONEX má»›i biết rõ, còn những bất cập về tiện ích, chất lượng công trình của hầm chui đường sắt hiện nay ai Ä‘i qua cÅ©ng đều thấy rõ.

Thì ra tiền của Nhà nÆ°á»›c, công trình quốc gia có khi chỉ vì lợi ích của má»™t nhóm người nào Ä‘ó mà những người có chức quyền có thể sá»­ dụng, tùy tiện thay đổi nhÆ° thế nào cÅ©ng được.

Bao nhiêu tiền, bao nhiêu đất cho Đại lá»™ Thăng Long?

Tất cả các văn bản của Chính phủ, của các bá»™, ngành liên quan đều quyết định dùng quỹ đất để tạo vốn xây dá»±ng công trình này. Và việc lấy 1.840 tá»· 163 triệu đồng từ vốn ngân sách T.Ư cấp cho dá»± án theo Quyết định số 3072/QĐ-BGTVT ngày 11-10-2007 của Bá»™ Giao thông vận tải là Ä‘úng hay sai? Báo Công an nhân dân ngày 28-5-2009, tác giả Khánh Chi viết: “Chính phủ vừa bổ sung gần 4.000 tá»· đồng để đẩy nhanh tiến Ä‘á»™ đường Láng - Hòa Lạc”. Má»™t số tiền khổng lồ nhÆ° vậy, má»™t việc hệ trọng nhÆ° vậy chẳng lẽ Báo Công an nhân dân lại Ä‘Æ°a tin sai chăng? Nếu không sai thì việc Chính phủ cấp thêm cho VINACONEX gần 4.000 tá»· đồng liệu có Ä‘úng không? Chủ đầu tÆ° VINACONEX Ä‘ã nhận được số tiền này chÆ°a? Điều này chÆ°a thấy Kết luận thanh tra làm rõ?

Điều mà chúng ta có thể làm rõ là: Nhà đầu tÆ° INACONEX Ä‘ã nhận được bao nhiêu đất? Vá»›i số đất Ä‘ó để tạo vốn thá»±c hiện dá»± án, VINACONEX thiếu hay thừa tiền?

Ngày 17-12-2003, Chính phủ có Quyết định số 1726/CP-NN, Điểm 2 quyết định này viết: “Ủy quyền UBND tỉnh Hà Tây và UBND TP Hà Ná»™i ra Quyết định thu hồi và tạm giao cho Tổng công ty xuất nhập khẩu và xây dá»±ng Việt Nam 568 ha đất (trong Ä‘ó tỉnh Hà Tây là 427 ha, TP Hà Ná»™i là 141 ha)”.

Không biết UBND TP Hà Ná»™i và UBND tỉnh Hà Tây (cÅ©) thá»±c hiện Quyết định số 1726/CP-NN của Thủ tÆ°á»›ng Chính phủ đến Ä‘âu. Chỉ biết theo Kết luận thanh tra, UBND tỉnh Hà Tây (cÅ©) má»›i giao cho VINACONEX 264,2 ha (là khu Ä‘ô thị má»›i Bắc An Khánh hiện nay). Ngoài ra UBND tỉnh Hà Tây (cÅ©) còn thu hồi của dân 764,8 ha, trong Ä‘ó khu Nam An Khánh 202,6 ha, giao cho Công ty Sông Đà, khu Ä‘ô thị Quốc Oai 244,7 ha, các khu Liên Quan, SÆ¡n Đồng, DÆ°Æ¡ng Cốc 300 ha.

Vá»›i khu Bắc An Khánh 264,2 ha, UBND tỉnh Hà Tây (cÅ©) giao cho VINACONEX, họ tính giá là 1.472 tá»· 231 triệu đồng. Có lẽ vì thế mà VINACONEX luôn luôn kêu thiếu tiền để Chính phủ cấp thêm cho họ 4.000 tá»· đồng?

Năm 2010, trên các phÆ°Æ¡ng tiện thông tin đại chúng, VINACONEX quảng cáo rầm rá»™ bán đất nền biệt thá»± khu Ä‘ô thị má»›i Bắc An Khánh vá»›i giá 2.200 USD/1m2 và nghe Ä‘âu họ Ä‘ã bán hết. Chúng ta thá»­ làm má»™t phép tính Ä‘Æ¡n giản, để xem vá»›i 264,2 ha đất ở khu Ä‘ô thị má»›i Bắc An Khánh để tạo vốn thá»±c hiện dá»± án mở rá»™ng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc VINACONEX lời lá»— bao nhiêu? Ở khu Ä‘ô thị má»›i Bắc An Khánh nhà đầu tÆ° chỉ cần sá»­ dụng 50% quỹ đất (132,1 ha) để làm đất nền biệt thá»± bán cho khách hàng vá»›i giá 2.200 USD/1m2, lấy tá»· giá trung bình USD/VNĐ là 1USD = 20.000 đồng Việt Nam thì tổng số tiền họ thu được (từ bán 132 ha đất không dÆ°á»›i 57.080 tá»· đồng. Má»™t con số khủng khiếp!

Thật Ä‘au xót khi công thổ quốc gia bị phung phí vô tá»™i vạ nhÆ° vậy. Thật Ä‘au xót cho những người dân bị mất ruá»™ng vườn để làm giàu cho má»™t nhóm người nào Ä‘ó. DÆ° luận mong rằng những nhà chức trách có quyền ra những quyết định dùng quỹ đất để tạo vốn xây dá»±ng công trình hãy ngàn lần thận trọng để bảo vệ, gìn giữ quyền lợi của nhân dân, của đất nÆ°á»›c. Và nên chăng, Nhà nÆ°á»›c cần có cÆ¡ chế má»›i thích hợp hÆ¡n trong chủ trÆ°Æ¡ng đổi đất lấy cÆ¡ sở hạ tầng, để làm sao lợi ích của Nhà nÆ°á»›c, của nhân dân, của nhà đầu tÆ° được hài hòa, không nhÆ° lâu nay chủ trÆ°Æ¡ng này má»›i chỉ làm giàu cho các nhà đầu tÆ° biết chạy dá»± án.

Theo Trần Äình Bá, Báo Cá»±u Chiến Binh

Quản Lý Sàn
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Quân Dien thoai 0914.71.9889
Tư vấn bán chung cư Hà Nội
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Hải Dien thoai 0969 31 7989
Phản ánh - Khiếu nại
Tu van Hotline Dien thoai 0905 312 668
Dự án tiêu biểu
chung cư parkview residence Goldmark city chung cu hp landmark tower
DMCA
chungcunhadep.com value chungcunhadep.com Real PR
chungcunhadep.com Trust chungcunhadep.com Alexa/PageRank