Tìm kiếm
Hôm nay ngày : 21-08-2019
Tổng số tin : 221706

Hà Nội triển khai đồ án quy hoạch các đô thị vệ tinh

Lượt xem: 1767 - Ngày đăng : 30.07.2014
------------------------------------------------------------------------------------------------

 Quảng Cáo!
 Mở bán đợt 1 chung cư An Bình City 232 Phạm Văn Đồng
 Mở bán đợt 1 chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương
 Mở bán đợt 1 chung cư Chung cư Quảng An CĐT Tân Hoàng Minh
------------------------------------------------------------------------------------------------

Cụ thể, đối vá»›i Ä‘ô thị vệ tinh Hòa Lạc, Phó Thủ tÆ°á»›ng yêu cầu UBND thành phố Hà Ná»™i tổ chức lập Nhiệm vụ và đồ án quy hoạch; Bá»™ Xây dá»±ng thẩm định trình Thủ tÆ°á»›ng Chính phủ phê duyệt.

Đối vá»›i các Ä‘ô thị vệ tinh Sóc SÆ¡n và Xuân Mai, Phó Thủ tÆ°á»›ng ủy quyền cho UBND thành phố Hà Ná»™i tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch, sau khi có ý kiến thống nhất của Bá»™ Xây dá»±ng.

Đối vá»›i các Ä‘ô thị vệ tinh SÆ¡n Tây và Phú Xuyên, UBND thành phố Hà Ná»™i chỉ đạo lập và phê duyệt Nhiệm vụ và đồ án quy hoạch theo thẩm quyền, sau khi có ý kiến thống nhất của Bá»™ Xây dá»±ng.

Phó Thủ tÆ°á»›ng yêu cầu UBND thành phố Hà Ná»™i, Bá»™ Xây dá»±ng và các cÆ¡ quan liên quan triển khai việc lập quy hoạch các Ä‘ô thị vệ tinh bảo đảm phù hợp vá»›i Quy hoạch chung xây dá»±ng Thủ Ä‘ô Hà Ná»™i.

TrÆ°á»›c Ä‘ó, Thủ tÆ°á»›ng Chính phủ Ä‘ã phê duyệt Quy hoạch chung xây dá»±ng Thủ Ä‘ô Hà Ná»™i đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 vá»›i mục tiêu xây dá»±ng Thủ Ä‘ô phát triển bền vững, có hệ thống cÆ¡ sở hạ tầng xã há»™i và kỹ thuật đồng bá»™, hiện đại, phát triển hài hòa giữa văn hóa, bảo tồn di sản, di tích lịch sá»­, vá»›i phát triển kinh tế, trong Ä‘ó chú trọng kinh tế tri thức và bảo vệ môi trường.

Theo Quy hoạch, tổ chức không gian Ä‘ô thị Hà Ná»™i sẽ theo mô hình chùm Ä‘ô thị, gồm khu vá»±c Ä‘ô thị trung tâm, 5 Ä‘ô thị vệ tinh, các thị trấn được kết nối bằng hệ thống giao thông đường vành Ä‘ai kết hợp các trục hÆ°á»›ng tâm, có mối liên kết vá»›i mạng lÆ°á»›i giao thông vùng và quốc gia.
                                                                                                                                                                                               Theo Phan Hiển
Chinhphu.vn

Quản Lý Sàn
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Quân Dien thoai 0914.71.9889
Tư vấn bán chung cư Hà Nội
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Hải Dien thoai 0969 31 7989
Phản ánh - Khiếu nại
Tu van Hotline Dien thoai 0905 312 668
Dự án tiêu biểu
chung cư parkview residence Goldmark city chung cu hp landmark tower
DMCA
chungcunhadep.com value chungcunhadep.com Real PR
chungcunhadep.com Trust chungcunhadep.com Alexa/PageRank