Tìm kiếm
Hôm nay ngày : 19-09-2019
Tổng số tin : 221706

Chung cư giá "mềm" giao dịch mạnh

Lượt xem: 824 - Ngày đăng : 24.08.2011
------------------------------------------------------------------------------------------------

 Quảng Cáo!
 Mở bán đợt 1 chung cư An Bình City 232 Phạm Văn Đồng
 Mở bán đợt 1 chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương
 Mở bán đợt 1 chung cư Chung cư Quảng An CĐT Tân Hoàng Minh
------------------------------------------------------------------------------------------------

Thị trường bất Ä‘á»™ng sản Hà Ná»™i Ä‘ang có dấu hiệu ấm trở lại khi phân khúc chung cÆ° biÌ€nh dân vaÌ€ Ä‘ất nền giá thấp bắt Ä‘âÌ€u râÌ£m riÌ£ch mua bán tÆ°Ì€ vaÌ€i tuâÌ€n trở laÌ£i Ä‘ây và được dá»± báo sẽ sôi Ä‘á»™ng trong thời gian tá»›i.

 

Đất nền và chung cÆ° có mức giá vừa phải Ä‘ang được giao dịch sôi Ä‘á»™ng mặc cho thị trường bị cho là trầm lắng

Thị trường bất Ä‘á»™ng sản Hà Ná»™i Ä‘ang có dấu hiệu ấm trở lại khi phân khúc chung cÆ° biÌ€nh dân vaÌ€ Ä‘ất nền giá thấp bắt Ä‘âÌ€u râÌ£m riÌ£ch mua bán tÆ°Ì€ vaÌ€i tuâÌ€n trở laÌ£i Ä‘ây và được dá»± báo sẽ sôi Ä‘á»™ng trong thời gian tá»›i.

Theo phán ánh của nhiêÌ€u văn phoÌ€ng nhaÌ€ Ä‘ất khu vÆ°Ì£c Nam Trung Yên, hÆ¡n 1 tháng nay lÆ°Æ¡Ì£ng khách haÌ€ng đặt mua căn hôÌ£ chung cÆ° diêÌ£n tích 60-70 m2, giá triÌ£ khoảng xấp xỉ 2 tỷ Ä‘ôÌ€ng/căn thuôÌ£c dÆ°Ì£ án nhaÌ€ ở thÆ°Æ¡ng maÌ£i vaÌ€ khu tái Ä‘iÌ£nh cÆ° rất nhiêÌ€u. Tuy nhiên, do nguôÌ€n cung hiếm viÌ€ vâÌ£y không dễ tiÌ€m Ä‘Æ°Æ¡Ì£c những căn hôÌ£ kiểu naÌ€y.

Khảo sát chung giá chung cÆ° quanh khu vÆ°Ì£c Trung Yên, hiêÌ£n căn hôÌ£ thuôÌ£c dÆ°Ì£ án tái Ä‘iÌ£nh cÆ° 30-32 triêÌ£u Ä‘ôÌ€ng/m2, chung cÆ° Nam Trung Yên tòa B11D 35 triêÌ£u Ä‘ôÌ€ng/m2,

Xa trung tâm hÆ¡n môÌ£t chút, taÌ£i khu Ä‘ô thiÌ£ mới Xa La, nhân viên môi giới bất Ä‘ôÌ£ng sản cho biết, mặc duÌ€ thiÌ£ trÆ°Æ¡Ì€ng trâÌ€m lắng nhÆ°ng các căn hôÌ£ ở Ä‘ây vẫn giao diÌ£ch tốt trung biÌ€nh mỗi tuâÌ€n cũng bán Ä‘Æ°Æ¡Ì£c 2-3 căn chung cÆ° diêÌ£n tích nhỏ.

“Bây giÆ¡Ì€ Ä‘ang laÌ€ thÆ¡Ì€i Ä‘iểm các trÆ°Æ¡Ì€ng Ä‘aÌ£i hoÌ£c thông báo kết quả thi viÌ€ vâÌ£y nhiêÌ€u gia Ä‘iÌ€nh tÆ°Ì€ các tỉnh Ä‘ã lên Ä‘ây tiÌ€m nhaÌ€ cho con cái hoÌ£ vaÌ€ thông thÆ°Æ¡Ì€ng hoÌ£ tiÌ€m mua căn diêÌ£n tích nhỏ viÌ€ vâÌ£y 2 tuâÌ€n nay lÆ°Æ¡Ì£ng giao diÌ£ch căn hôÌ£ rất tốt” anh ThaÌ€nh nhân viên môi giới saÌ€n Thanh Phát cho biết.

Ghi nhâÌ£n phóng viên taÌ£i khu Ä‘ô thiÌ£ mới Xa La, giá căn hôÌ£ toÌ€a CT1, CT2 diêÌ£n tích 70-80 m2 28 triêÌ£u Ä‘ôÌ€ng/m2 trong khi căn diêÌ£n tích rôÌ£ng trên 100 m2 giá 22 triêÌ£u Ä‘ôÌ€ng/m2. TaÌ£i khu Ä‘ô thiÌ£ mới Văn Khê, giá chung cÆ° hiêÌ£n Ä‘ang Ä‘Æ°Æ¡Ì£c giao diÌ£ch mức trên 22 triêÌ£u Ä‘ôÌ€ng/m2, khu Ä‘ô thiÌ£ Văn Phú giá 20-21 triêÌ£u Ä‘ôÌ€ng/m2,….

ChiÌ£ Nguyễn Thanh Thảo – Giám Ä‘ốc saÌ€n bất Ä‘ôÌ£ng sản T.N cho biết, nhiêÌ€u ngaÌ€y nay lÆ°Æ¡Ì£ng khách haÌ€ng Ä‘ến tham khảo giá bất Ä‘ôÌ£ng sản nhiêÌ€u hÆ¡n so với những tháng trước nhÆ°ng viÌ€ tháng cô hôÌ€n nên lÆ°Æ¡Ì£ng giao diÌ£ch thaÌ€nh công không nhiêÌ€u. Tuy nhiên, thỉnh thoảng văn phoÌ€ng cũng môi giới thaÌ€nh công Ä‘Æ°Æ¡Ì£c căn hôÌ£ chung cÆ° cho những ngÆ°Æ¡Ì€i mua nhaÌ€ ở thÆ°Ì£c.

Không chỉ có các căn hôÌ£ chung cÆ° diêÌ£n tích nhỏ maÌ€ các loaÌ£i hiÌ€nh Ä‘ất thổ cÆ° diêÌ£n tích nhỏ, Ä‘ất diÌ£ch vuÌ£ tâÌ€m tiêÌ€n cũng Ä‘ã Ä‘Æ°Æ¡Ì£c nhiêÌ€u nhaÌ€ Ä‘âÌ€u tÆ° nhắm Ä‘ến.

Có trong tay hÆ¡n 2 tỷ Ä‘ôÌ€ng vÆ°Ì€a hết thÆ¡Ì€i haÌ£n gửi ngân haÌ€ng, anh Nguyễn HuÌ€ng Anh (nhaÌ€ Ä‘âÌ€u tÆ°) cho biết, anh vÆ°Ì€a mua Ä‘Æ°Æ¡Ì£c lô Ä‘ất diÌ£ch vuÌ£ xã An ThoÌ£ (An Khánh – HoaÌ€i Đức), phâÌ€n viÌ€ muốn Ä‘ón Ä‘âÌ€u khi tuyến Ä‘Æ°Æ¡Ì€ng Lê TroÌ£ng Tấn kéo daÌ€i sắp thông Ä‘Æ°Æ¡Ì€ng taÌ£o Ä‘iêÌ€u kiêÌ£n thuâÌ£n lÆ¡Ì£i vêÌ€ giao thông. Hai nữa, do thiÌ£ trÆ°Æ¡Ì€ng suÌ£t giảm maÌ£nh trong thÆ¡Ì€i gian daÌ€i viÌ€ vâÌ£y giá Ä‘ất diÌ£ch vuÌ£ quanh khu vÆ°Ì£c hiêÌ£n Ä‘ang ở mức khá hÆ¡Ì£p lý 1,2-1,4 tỷ Ä‘ôÌ€ng/lô diêÌ£n tích 55-60m2. NgoaÌ€i ra, chính quyêÌ€n Ä‘ã thu tiêÌ€n laÌ€m haÌ£ tâÌ€ng dÆ°Ì£ kiến tÆ°Ì€ giÆ¡Ì€ Ä‘ến cuối năm sẽ san lấp mặt bằng, Ä‘âÌ€u tÆ° Ä‘iêÌ£n nước Ä‘ể cho nhaÌ€ Ä‘âÌ€u tÆ° bốc thăm. ViÌ€ vâÌ£y, nhóm nhaÌ€ Ä‘âÌ€u tÆ° của anh Ä‘ã quyết Ä‘iÌ£nh mua thÆ¡Ì€i Ä‘iểm naÌ€y.

“Với biến Ä‘ôÌ£ng maÌ£nh giá vaÌ€ng thÆ¡Ì€i gian gâÌ€n Ä‘ây cho thấy rõ sÆ°Ì£ bất ổn của nêÌ€n kinh tế trên toaÌ€n thế giới, lo ngoaÌ£i Ä‘ôÌ€ng tiêÌ€n mất giá viÌ€ vâÌ£y nhiêÌ€u ngÆ°Æ¡Ì€i Ä‘ã bắt Ä‘âÌ€u có Ä‘ôÌ£ng thái tiÌ€m kênh trú ẩn an toaÌ€n riêng. Thêm vaÌ€o Ä‘ó, mới Ä‘ây Tân thống Ä‘ốc Ngân haÌ€ng nhaÌ€ nước Ä‘ã khẳng Ä‘iÌ£nh bằng moÌ£i cách ngay trong tháng 8 sẽ Ä‘Æ°a lãi suất vêÌ€ mức 17-19%. ĐiêÌ€u naÌ€y khiến cho các nhaÌ€ Ä‘âÌ€u tÆ°, ngÆ°Æ¡Ì€i mua nhaÌ€ cũng bớt căng thẳng vaÌ€ hoÌ£ quyết Ä‘iÌ£nh dâÌ€n chuyển hướng Ä‘âÌ€u tÆ°” anh HuÌ€ng Anh nói

Cũng theo phán ánh các văn phoÌ€ng nhaÌ€ Ä‘ất, hiêÌ£n taÌ£i do lÆ°Æ¡Ì£ng tiêÌ€n mặt rất khan hiếm viÌ€ vâÌ£y các loaÌ£i hiÌ€nh nhaÌ€ Ä‘ất nằm trong dÆ°Ì£ án Ä‘ô thiÌ£ mới có giá triÌ£ 5-7 tỷ Ä‘ôÌ€ng rất ít giao diÌ£ch thaÌ€nh công. Thế nhÆ°ng, lô Ä‘ất thổ cÆ° diêÌ£n tích 45-50 m2 có triÌ£ giá 1,7 -2 tỷ Ä‘ôÌ€ng nhiêÌ€u ngÆ°Æ¡Ì€i hỏi mua. Đơn cử, Ä‘ất khu vÆ°Ì£c huyêÌ£n An Khánh hiêÌ£n giao diÌ£ch trên 30 triêÌ£u Ä‘ôÌ€ng/m2, Ä‘ất thổ cÆ° khu Phú LÆ°Æ¡ng (HaÌ€ Đông) hiêÌ£n 27-30 triêÌ£u Ä‘ôÌ€ng/m2,…

Theo nhâÌ£n Ä‘iÌ£nh của giới thaÌ£o tin, nếu Ä‘úng nhÆ° quy luâÌ£t vaÌ€i năm nay thiÌ€ sau sóng vaÌ€ng, USD sẽ laÌ€ bất Ä‘ôÌ£ng sản. HiêÌ£n taÌ£i, giới Ä‘âÌ€u tÆ° bất Ä‘ôÌ£ng sản Ä‘ang có tâm lý chÆ¡Ì€ Ä‘Æ¡Ì£i giá Ä‘ất tiếp tuÌ£c haÌ£ thấp nữa tuy nhiên Ä‘iêÌ€u naÌ€y rất khó xảy ra bởi vaÌ€i tháng trở laÌ£i Ä‘ây giá Ä‘ất Ä‘ã giảm maÌ£nh quá mức. NhiêÌ€u khả năng giá Ä‘ất sẽ chỉ tiếp tuÌ£c Ä‘i ngang trong khoảng 8-9, sóng nheÌ£ sẽ diễn ra khoảng giữa quý 4 khi maÌ€ các cÆ¡ quan quản lý xem xét các khoản muÌ£c cho vay bất Ä‘ôÌ£ng sản.

Theo VnMedia
Quản Lý Sàn
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Quân Dien thoai 0914.71.9889
Tư vấn bán chung cư Hà Nội
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Hải Dien thoai 0969 31 7989
Phản ánh - Khiếu nại
Tu van Hotline Dien thoai 0905 312 668
Dự án tiêu biểu
chung cư parkview residence Goldmark city chung cu hp landmark tower
DMCA
chungcunhadep.com value chungcunhadep.com Real PR
chungcunhadep.com Trust chungcunhadep.com Alexa/PageRank