Tìm kiếm
Hôm nay ngày : 23-09-2019
Tổng số tin : 221706

Tân Bộ trưởng Xây dựng nói về tương lai thị trường bất động sản

Lượt xem: 823 - Ngày đăng : 12.08.2011
------------------------------------------------------------------------------------------------

 Quảng Cáo!
 Mở bán đợt 1 chung cư An Bình City 232 Phạm Văn Đồng
 Mở bán đợt 1 chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương
 Mở bán đợt 1 chung cư Chung cư Quảng An CĐT Tân Hoàng Minh
------------------------------------------------------------------------------------------------

“Nếu thị trường BĐS trầm lắng má»™t cách tá»± nhiên mà không ảnh hưởng đến ai thì chúng ta không phải bàn, nhÆ°ng Ä‘ây cÅ©ng là sản phẩm, là tài sản của xã há»™i, chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ nó để nó phát triển má»™t cách bền vững ổn định…” - Tân Bá»™ trưởng Xây dá»±ng Trịnh Đình DÅ©ng nói trong ngày ông đắc cá»­ chức Bá»™ trưởng Xây dá»±ng. 

 


Bá»™ trưởng Xây dá»±ng Trịnh Đình DÅ©ng trả lời báo chí bên hành lang Quốc há»™i
 
* ThÆ°a Bá»™ trưởng, ông nhận định nhÆ° thế nào về những thách thức đối vá»›i nhiệm vụ má»›i mà ông vừa nhận trọng trách?

Có rất nhiều thách thức cần phải làm đối vá»›i Bá»™ Xây dá»±ng, nhÆ°ng việc đầu tiên là phải hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tÆ° xây dá»±ng, làm thế nào để lập lại trật tá»± trong đầu tÆ° xây dá»±ng, phải khai thác và sá»­ dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên, đặc biệt là đất Ä‘ai, và các nguồn lá»±c khác nhÆ° vốn đầu tÆ°, nguồn nhân lá»±c, đồng thời cần nâng cao hiệu quả vốn đầu tÆ° xây dá»±ng, hạn chế thất thoát, lãng phí trong quá trình đầu tÆ°.

Thứ hai là cần phải tập trung vào quá trình quản lý Ä‘ô thị, để Ä‘ô thị thá»±c sá»± trở thành Ä‘á»™ng lá»±c của quá trình phát triển kinh tế, trở thành hạt nhân thúc đẩy sá»± chuyển dịch cÆ¡ cấu kinh tế của má»—i địa phÆ°Æ¡ng, má»—i vùng và của cả đất nÆ°á»›c.

Việc thứ ba là phát triển nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã há»™i, nhà ở cho những người ít có Ä‘iều kiện tiếp cận nhà ở giá cao.

* Nhà ở xã há»™i Ä‘ang là vấn đề mà nhiều người dân quan tâm, bởi họ cho rằng khó mà có thể tiếp cận được. Ông Ä‘ánh giá về vấn đề này nhÆ° thế nào, thÆ°a Bá»™ trưởng?

Hiện nay, Đảng và Nhà nÆ°á»›c rất quan tâm đến nhà ở xã há»™i và Ä‘ã có nhiều chính sách nhà ở xã há»™i nhÆ° há»— há»— trợ bằng tiền và cÆ¡ chế chính sách khác nhÆ° lãi suất cho vay hay các quỹ phát triển khác. Tuy nhiên, vấn đề là chúng ta tổ chức nhÆ° thế nào để nhà ở xã há»™i được thá»±c hiện má»™t cách có kế hoạch theo má»™t thời kỳ dài, trung hạn và hàng năm. Sẽ phải cụ thể hoá chính sách bằng các chÆ°Æ¡ng trình cụ thể. Điều này cần ná»— lá»±c rất cao của nhiều Bá»™, trong Ä‘ó có Bá»™ Xây dá»±ng, chính quyền các địa phÆ°Æ¡ng, đặc biệt là các thành phố lá»›n nhÆ° Hà Ná»™i và TP. HCM.

* ThÆ°a ông, thá»±c tế cho thấy hiện nay có nhiều người giàu nhÆ°ng lại mua và ở nhà dành cho người thu nhập thấp. Trong nhiệm kỳ tá»›i, ông sẽ giải quyết vấn đề này nhÆ° thế nào?

Hiện nay có 2 loại thị trường nhà ở, má»™t là nhà ở hàng hóa do thị trường Ä‘iều tiết nhÆ°ng chủ yếu dành cho những người có khả năng thanh toán, hoặc là những nhà cao cấp. Còn thị trường nhà phi hàng hóa là loại có thị trường, có nhu cầu nhÆ°ng không tuân theo quy luật của thị trường, thì nhà nÆ°á»›c phải can thiệp vào để có số lượng nhiều hÆ¡n, Ä‘áp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng hÆ¡n.

* Sắp tá»›i, người dân có thể kỳ vọng vào má»™t sá»± Ä‘á»™t phá nào về giải pháp nhà ở không, thÆ°a ông?

Cái Ä‘ó là cố gắng của bất kỳ má»™t nhà nÆ°á»›c nào, đặc biệt là đất nÆ°á»›c ta phát triển má»™t nền kinh tế thị trường định hÆ°á»›ng xã há»™i chủ nghÄ©a, phÆ°Æ¡ng tiện là thị trường, mà mục tiêu là xã há»™i, là con người nên người dân phải được ngày càng tiếp cận tốt hÆ¡n vá»›i những nhu cầu theo khả năng thanh toán của má»—i người, tất nhiên là nhu cầu tối thiểu mà họ phải có.

Sắp tá»›i, 3 vấn đề cần Æ°u tiên giải quyết, má»™t là hoàn thiện pháp luật về đầu tÆ° xây dá»±ng. Pháp luật về xây dá»±ng hiện Ä‘ã nhiều, nhÆ°ng cần rà soát lại xem cái gì là phù hợp, cái gì còn chồng chéo, cái gì còn thiếu để trá»±c tiếp làm theo thẩm quyền hoặc là tham mÆ°u cho Chính phủ, cho Quốc há»™i để đề xuất ra những chính sách cho phù hợp.

Hai là nhiệm vụ phát triển Ä‘ô thị mà Bá»™ Xây dá»±ng phải đứng ra quản lý, đặc biệt là quản lý về đầu tÆ° và xây dá»±ng Ä‘ô thị, để Ä‘ô thị có thể xứng tầm vá»›i mong muốn của người dân, để họ được sống trong môi trường tốt hÆ¡n.

Thứ ba là tập trung xây dá»±ng nhà ở xã há»™i cho những đối tượng chỉ mua được giá rẻ mà không mua được giá cao, hoặc những đối tượng chỉ thuê được chứ không mua được. Ngoài ra còn có những người không mua được, cÅ©ng không thuê được nhÆ° người tàn tật, cô Ä‘Æ¡n, không nÆ¡i nÆ°Æ¡ng tá»±a, không làm ra tiền nhÆ°ng cÅ©ng phải được ở trong nhà ở. Những Ä‘iều này Nhà nÆ°á»›c Ä‘ã làm rồi, nhÆ°ng vẫn phải tập trung bằng những giải pháp cụ thể để thá»±c hiện tốt hÆ¡n.

Trầm lắng là phải quan tâm

* ThÆ°a ông, cÅ©ng liên quan đến vấn đề nhà ở và đất Ä‘ai thì gần Ä‘ây, dÆ° luận rất quan tâm đến sá»± kiện thị trường bất Ä‘á»™ng sản Ä‘ang trầm lắng, vá»›i những ý kiến trái chiều trong việc “cứu” hay không ‘cứu”. Ông có nhận xét gì về tình hình này?

Cái gì cÅ©ng có 2 mặt của nó. Nếu đầu tÆ° vào bất Ä‘á»™ng sản mà nó phát triển Ä‘úng, phát triển phù hợp vá»›i nhu cầu thì Ä‘ó chính là phát triển. Còn nếu phát triển mà cung và cầu không phù hợp vá»›i nhau thì có thể dẫn đến lãng phí hoặc dẫn đến rất khó khăn.

Hiện chÆ°a có Ä‘ánh giá chính xác thị trường bất Ä‘á»™ng sản cụ thể nhÆ° thế nào, nhÆ°ng rõ ràng, nó trầm lắng thì ta phải quan tâm. Trầm lắng có nghÄ©a là vì cung cầu có vấn đề, tức là có loại nhà quá nhiều, có loại nhà quá thiếu và chÆ°a phù hợp vá»›i khả năng thanh toán của người dân, của từng đối tượng khác nhau và của nền kinh tế. Chúng ta Ä‘ang cố gắng để người dân ngày càng có cÆ¡ há»™i được Ä‘áp ứng các nhu cầu theo khả năng thanh toán của mình.

Nhà nÆ°á»›c và chính quyền các địa phÆ°Æ¡ng, các thành phố lá»›n phải rà soát lại, phải Ä‘ánh giá được nhu cầu nhà ở căn cứ vào quy hoạch của từng giai Ä‘oạn xem dân số tăng bao nhiêu, bao nhiêu nhà ở là vừa, từ Ä‘ó xác định xem cần đất là bao nhiêu và bao nhiêu dá»± án. Đây là trách nhiệm của các cÆ¡ quan nhà nÆ°á»›c để làm thế nào can thiệp, Ä‘iều tiết để phát triển cân bằng cung cầu về nhà ở.

* Có ý kiến cho rằng, việc thị trường bất Ä‘á»™ng sản trầm lắng là má»™t Ä‘iều kiện để giá bất Ä‘á»™ng sản trở về Ä‘úng vá»›i giá trị thá»±c của nó, vậy thì sẽ không cần phải giải cứu, thÆ°a ông?

Thị trường trầm lắng có nhiều nguyên nhân, trong Ä‘ó có nguyên nhân giá không phù hợp vá»›i khả năng thanh toán của người dân, hay không phù hợp vá»›i sá»± phát triển của nền kinh tế đối vá»›i đất nÆ°á»›c ta trong giai Ä‘oạn hiện nay, vá»›i thu nhập đầu người còn thấp, Khi trầm lắng thì cầu giảm, có nghÄ©a là cung cÅ©ng phải giảm.

* Vậy thì có thể coi Ä‘ây là giải pháp tá»± nhiên mà không cần phải tác Ä‘á»™ng vào?

Không phải hoàn toàn nhÆ° vậy. Nếu thị trường trầm lắng má»™t cách tá»± nhiên mà không ảnh hưởng đến ai thì chúng ta không phải bàn, nhÆ°ng những nhà đầu tÆ° đều phải bỏ tiền ra, và Ä‘ây cÅ©ng là sản phẩm, là tài sản của xã há»™i, chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ nó để nó phát triển má»™t cách bền vững ổn định. Vì vậy, cần phải có giải pháp hài hoà, đảm bảo các lợi ích, thứ nhất là của nhà nÆ°á»›c, lợi ích thứ hai là của các nhà đầu tÆ°, lợi ích thứ ba là của cá»™ng đồng dân cÆ° và đặc biệt là lợi ích của người dân, người tiêu dùng.


Theo: Vnmedia
Quản Lý Sàn
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Quân Dien thoai 0914.71.9889
Tư vấn bán chung cư Hà Nội
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Hải Dien thoai 0969 31 7989
Phản ánh - Khiếu nại
Tu van Hotline Dien thoai 0905 312 668
Dự án tiêu biểu
chung cư parkview residence Goldmark city chung cu hp landmark tower
DMCA
chungcunhadep.com value chungcunhadep.com Real PR
chungcunhadep.com Trust chungcunhadep.com Alexa/PageRank