Tìm kiếm
Hôm nay ngày : 21-09-2019
Tổng số tin : 221706

Trục Hồ Tây – Ba Vì đưa vào quy hoạch là xác đáng

Lượt xem: 879 - Ngày đăng : 02.08.2011
------------------------------------------------------------------------------------------------

 Quảng Cáo!
 Mở bán đợt 1 chung cư An Bình City 232 Phạm Văn Đồng
 Mở bán đợt 1 chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương
 Mở bán đợt 1 chung cư Chung cư Quảng An CĐT Tân Hoàng Minh
------------------------------------------------------------------------------------------------


Trục Hồ Tây – Ba Vì là má»™t trục má»›i định hÆ°á»›ng phát triển không gian Ä‘ô thị, kết nối giữa khu vá»±c Ä‘ô thị cÅ© và Ä‘ô thị má»›i, trong Ä‘ó thể hiện là trục giao thông gắn vá»›i môi trường, gắn vá»›i sinh thái, Ä‘ã được thảo luận nhiều lần nên Ä‘Æ°a vào trong quy hoạch là xác Ä‘áng.

 


 

Bá»™ trưởng Bá»™ Giao thông Vận tải Hồ NghÄ©a DÅ©ng.

Đó là Ä‘iều mà Bá»™ trưởng Bá»™ Giao thông Vận tải Hồ NghÄ©a DÅ©ng Ä‘ã trao đổi vá»›i báo chí bên lề buổi lá»… Công bố quy hoạch chung Hà Ná»™i.

ThÆ°a Bá»™ trưởng, vá»›i quy hoạch này thì hình dung về giao thông ở Thủ Ä‘ô trong vài năm tá»›i sẽ nhÆ° thế nào?

Vá»›i quy hoạch này sẽ hình thành 1 vành Ä‘ai khép kín vá»›i vành Ä‘ai 1, vành Ä‘ai 2, vành Ä‘ai 3 và 4 sẽ nối hệ thống Ä‘ô thị trung tâm và các Ä‘ô thị vệ tinh của cả Hà Ná»™i vá»›i nhau và cả liên kết vùng.

Trục hÆ°á»›ng tâm dá»±a trên quốc lá»™ hiện có được mở rá»™ng, được nâng cấp, và hệ thống đường cao tốc kết nối trung tâm thủ Ä‘ô Hà Ná»™i vá»›i các vùng kinh tế trọng Ä‘iểm nhÆ° Lào Cai, Hải Phòng, Thái Nguyên… Chúng ta hình dung thêm giao thông Ä‘ô thị bao gồm giao thông bánh sắt và đường sắt vành Ä‘ai, tàu Ä‘iện ngầm đường trên cao sẽ được hình thành, hệ thống cầu Ä‘ang được khởi công xây dá»±ng cÅ©ng nằm trong quy hoạch nhÆ° cầu Nhật Tân hai năm nữa sẽ xong.

Trong tuần tá»›i sẽ khởi công xây dá»±ng đường cao tốc nối cầu Nhật Tân vá»›i sân bay Ná»™i Bài, sân bay sẽ được quy hoạch theo hÆ°á»›ng các nhà ga má»›i sẽ phát triển tá»›i 50 triệu hành khách. NhÆ° vậy, cầu Nhật Tân sẽ kết nối trung tâm Thủ Ä‘ô vá»›i đường cao tốc và nối vá»›i sân bay Ná»™i Bài theo tính chất rất hiện đại. Chúng ta có thể hình dung má»™t quy hoạch về giao thông trong 10 năm nữa là đồng bá»™ có tính liên kết và có yếu tố hiện đại.

Để làm được Ä‘iều Ä‘ó chúng ta cần phải có những gì?

Năng lá»±c của chúng ta là chủ yếu, có quy hoạch rồi giờ phải xây dá»±ng các quy hoạch chi tiết, phân giao cho các cÆ¡ quan thá»±c hiện, trong Ä‘ó, Bá»™ GTVT thá»±c hiện quy hoạch về giao thông, Bá»™ Xây dá»±ng chủ trì quy hoạch về xây dá»±ng, Thủ Ä‘ô Hà Ná»™i làm chủ đầu tÆ° các dá»± án,…Trong thời gian tá»›i chúng ta phải tập trung nguồn vốn để thá»±c hiện, tiếp tục huy Ä‘á»™ng vốn ngân sách, vốn trái phiếu, vốn ODA, đặc biệt trong giai Ä‘oạn tá»›i phải huy Ä‘á»™ng nhiều nguồn vốn từ xã há»™i hóa của các thành phần kinh tế khác thá»±c hiện các dá»± án nhÆ° BT, BOT,…vá»›i phÆ°Æ¡ng trâm dành quỹ đất cho phát triển giao thông, dành giá trị đất để có vốn đầu tÆ° phát triển giao thông.

Vấn đề “xanh” trong giao thông có được nhấn mạnh trong quy hoạch lần này không, thÆ°a ông?

Đặc biệt nhấn mạnh, trong quy hoạch lần này các khái niệm nhÆ°: phát triển giao thông bền vững, gắn giao thông vá»›i môi trường, giao thông xanh được đề cập nhiều.

Ví nhÆ° trục Hồ Tây – Ba Vì không những chỉ có tính chất đường giao thông vận tải Ä‘Æ¡n thuần mà nó là trục giao thông gắn vá»›i môi trường và sinh thái.

Theo ông, làm thế nào để giải quyết được triệt để vấn đề ùn tắc trong giao thông Ä‘ô thị?

Nếu thá»±c hiện tốt được vành Ä‘ai 2,5, vành Ä‘ai 3, từ khu vành Ä‘ai 3 ra ngoài đến vành Ä‘ai 4 thì cÆ¡ bản giải quyết được vấn đề giao thông. Tuy nhiên, trong ná»™i Ä‘ô nếu nhÆ° Ä‘Æ°a các tuyến Metro, các tàu Ä‘iện ngầm vào nhanh thì má»›i có thể góp phần giải quyết ách tắc này. Kèm theo Ä‘ó, quy hoạch này phải gắn vá»›i việc quy hoạch phát triển dân số, kiềm chế sá»± gia tăng dân số, gia tăng phÆ°Æ¡ng tiện cá nhân, sá»± gia tăng các dịch vụ trong ná»™i Ä‘ô thì má»›i kết hợp giải quyết đồng bá»™ được chuyện ùn tắc, nếu chỉ dá»±a vào sá»± phát triển kết cấu hạ tầng không theo quy hoạch này thì chÆ°a giải quyết triệt để được vấn đề giao thông Ä‘ô thị.

Xin cảm Æ¡n ông!

Quản Lý Sàn
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Quân Dien thoai 0914.71.9889
Tư vấn bán chung cư Hà Nội
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Hải Dien thoai 0969 31 7989
Phản ánh - Khiếu nại
Tu van Hotline Dien thoai 0905 312 668
Dự án tiêu biểu
chung cư parkview residence Goldmark city chung cu hp landmark tower
DMCA
chungcunhadep.com value chungcunhadep.com Real PR
chungcunhadep.com Trust chungcunhadep.com Alexa/PageRank