Tìm kiếm
Hôm nay ngày : 24-08-2019
Tổng số tin : 221706

Khu đô thị Thanh Hà A

Lượt xem: 1179 - Ngày đăng : 07.11.2011
------------------------------------------------------------------------------------------------

 Quảng Cáo!
 Mở bán đợt 1 chung cư An Bình City 232 Phạm Văn Đồng
 Mở bán đợt 1 chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương
 Mở bán đợt 1 chung cư Chung cư Quảng An CĐT Tân Hoàng Minh
------------------------------------------------------------------------------------------------

 Mô hình tổng thể dá»± án

 

 
Thông tin tổng thể dá»± án 

Tên dá»± án: Khu Ä‘ô thị Thanh Hà Cienco 5

Chủ đầu tÆ°: Công ty cổ phần địa ốc Cienco 5 Land.

Vị trí: Trục phát triển phía Nam tỉnh Hà Tây, xã Phú LÆ°Æ¡ng, quận Hà Đông và xã Cá»± Khê, huyện Thanh Oai, Hà Ná»™i.

Quy mô:195.51 ha.

Tổng mức đầu tư:4378 Tỷ VNĐ.

Giá gốc: 13tr/m2 - 15tr/m2.

Khởi công: 2008

Dá»± kiến hoàn thành: 2012

Đơn vị thi công:Tổng công ty Cienco 5 (Bá»™ Giao thông vận tải).

Ghi chú về tiến Ä‘á»™ dá»± án:Tháng 3/2011 Ä‘ang san lấp mặt bằng.

Các căn cứ pháp lý liên quan

- Công văn số 1740/TTgCP-CN ngày 15/11/2007 của Thủ tÆ°á»›ng Chính phủ về việc chấp thuận chủ trÆ°Æ¡ng đầu tÆ° xây dá»±ng đường trục phía Nam, đường Đỗ Xá - Quan SÆ¡n, tỉnh Hà Tây theo hình thức Hợp đồng BT và má»™t số Dá»± án phụ trợ để thu hồi vốn đầu tÆ°;

- Quyết định số 2288/QĐ-UBND ngày 03/12/2007 của UBND tỉnh Hà Tây về việc chấp thuận Hồ sÆ¡ đề xuất Dá»± án đầu tÆ° đường trục phía Nam tỉnh theo hình thức Hợp đồng BT và Dá»± án khác để hoàn vốn Dá»± án BT;


- Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 04/02/2008; Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 04/02/2008 của UBND tỉnh Hà Tây về việc phê duyệt quy hoạch 1/2000 Khu Ä‘ô thị Thanh Hà - Cienco 5 và Khu Ä‘ô thị Mỹ HÆ°ng - Cienco 5, tỉnh Hà Tây;


- Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 04/3/2008; Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 04/3/2008 của UBND tỉnh Hà Tây về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tá»· lệ 1/500 Khu Ä‘ô thị Thanh Hà - Cienco 5 và Khu Ä‘ô thị Mỹ HÆ°ng - Cienco 5, tỉnh Hà Tây;


- Văn bản số 1316/BGTVT-KHĐT ngày 06/3/2008 của Bá»™ Giao thông Vận tải về việc thẩm định thiết kế cÆ¡ sở Dá»± án đầu tÆ° xây dá»±ng công trình đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây theo hình thức Hợp đồng BT;


- Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 25/3/2008 của UBND tỉnh Hà Tây về việc phê duyệt tiền sá»­ dụng đất phải ná»™p ngân sách của Dá»± án Khu Ä‘ô thị Thanh Hà - Cienco 5 và Khu Ä‘ô thị Mỹ HÆ°ng - Cienco 5 do Tổng Công ty xây dá»±ng công trình giao thông 5 đầu tÆ°;


- Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của UBND tỉnh Hà Tây về việc thá»±c hiện đầu tÆ° Dá»± án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây;


- Văn bản số 1783/UBND-TH ngày 18/4/2008 của UBND tỉnh Hà Tây về việc chấp thuận ná»™i dung thÆ°Æ¡ng thảo hợp đồng BT dá»± án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây;


- Quyết định số 964/QĐ-UBND ngày 17/4/2008, Quyết định số 961/QĐ-UBND ngày 17/4/2008, Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 17/4/2008 của UBND tỉnh Hà Tây về việc cho phép đầu tÆ° xây dá»±ng Khu Ä‘ô thị má»›i Thanh Hà A - CIENCO5, Khu Ä‘ô thị má»›i Thanh Hà B - CIENCO5, Khu Ä‘ô thị má»›i Mỹ HÆ°ng - CIENCO5;

Vị trí

Thanh Hà A - CIENCO5 thuá»™c các xã Phú LÆ°Æ¡ng, Quận Hà Đông và xã Cá»± Khê, huyện Thanh Oai


Đây là má»™t dá»± án có ý nghÄ©a đặc biệt quan trọng vá»›i tỉnh Hà Tây, góp phần hoàn chỉnh hệ thống đường giao thông của tỉnh, kết nối vá»›i quốc lá»™ 1, liên thông vá»›i đường vành Ä‘ai 4, đường Lê Trọng Tấn, kết nối giao thông thuận lợi Ä‘i Hải Phòng, Quảng Ninh và Ä‘i các tỉnh phía nam, tạo Ä‘à mạnh mẽ phát triển cÆ¡ sở hạ tầng Ä‘ô thị, tạo Ä‘iểm nhấn hiện đại cho thành phố Hà Đông và tỉnh Hà Tây, tạo chuyển biến cÆ¡ bản về bá»™ mặt Ä‘ô thị của thành phố trẻ.

Theo quy hoạch được phê duyệt, trục đường phía Nam Hà Tây có chiều dài 41,5 km, bắt đầu từ thành phố Hà Đông Ä‘i qua các huyện Thanh Oai, Ứng Hòa, Phú Xuyên, kết nối vá»›i Quốc lá»™ 1A tại Km 214 + 320 Ä‘oạn dÆ°á»›i cầu Giẽ tại xã Châu Can, huyện Phú Xuyên.

Tuyến đường có mặt cắt ngang 40m, quy mô 4 làn xe, tốc Ä‘á»™ thiết kế 60 km/giờ và má»™t chuá»—i khu Ä‘ô thị sẽ được xây dá»±ng dọc tuyến đường, gồm ba khu: Thanh Hà A, Thanh Hà B và Mỹ HÆ°ng – Cienco 5.

Để hoàn vốn cho nhà đầu tÆ° Cienco 5 trong việc đầu tÆ° xây dá»±ng chuyển giao tuyến đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây, UBND tỉnh Hà Tây Ä‘ã giao các khu đất cho Nhà đầu tÆ° và doanh nghiệp dá»± án để đầu tÆ° các Khu Ä‘ô thị má»›i Thanh Hà A - CIENCO5, Khu Ä‘ô thị má»›i Thanh Hà B - CIENCO5 và Khu Ä‘ô thị Mỹ HÆ°ng - CIENCO5 theo Quyết định phê duyệt quy hoạch xây dá»±ng chi tiết tá»· lệ 1/500 số: 479/QĐ-UBND ngày 04/3/2008, 480/QĐ-UBND ngày 04/3/2008 và các Quyết định cho phép đầu tÆ° các khu Ä‘ô thị số: 964/QĐ-UBND ngày 17/4/2008, 961/QĐ-UBND ngày 17/4/2008, 963/QĐ-UBND ngày 17/4/2008, cụ thể nhÆ° sau:

Khu Ä‘ô thị má»›i Thanh Hà A - CIENCO5 thuá»™c các xã Phú LÆ°Æ¡ng, thành phố Hà Đông và xã Cá»± Khê, huyện Thanh Oai; diện tích 195,51 ha, tổng mức đầu tÆ° 4.378 tá»· đồng, trong Ä‘ó tiền sá»­ dụng đất là 2.428 tá»· đồng.

Khu Ä‘ô thị má»›i Thanh Hà B - CIENCO5 thuá»™c các xã Phú LÆ°Æ¡ng, Kiến HÆ°ng, thành phố Hà Đông và xã Cá»± Khê, huyện Thanh Oai; diện tích 193,22 ha, tổng mức đầu tÆ° là 3.641 tá»· đồng, trong Ä‘ó tiền sá»­ dụng đất là 2.033 tá»· đồng.

Được biết, chuá»—i 3 khu Ä‘ô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B, Mỹ HÆ°ng – Cienco 5 do Tập Ä‘oàn Namwon (Hàn Quốc) phối hợp các doanh nghiệp tÆ° vấn hàng đầu của Việt Nam lập quy hoạch và sẽ được xây dá»±ng theo tiêu chuẩn Ä‘ô thị sinh thái, diện tích đất ở chiếm tá»· lệ ít, không gian cây xanh, diện tích mặt nÆ°á»›c chiếm tá»· lệ rất lá»›n.

Đây là Æ°u Ä‘iểm vượt trá»™i của 3 khu Ä‘ô thị này so vá»›i các khu Ä‘ô thị khác. Theo quy hoạch, tá»· lệ đất cây xanh và diện tích mặt nÆ°á»›c chiếm tá»›i 20% tổng diện tích, chỉ có 37% diện tích dành để xây dá»±ng nhà ở. Ngoài các tòa chung cÆ°, biệt thá»± song lập và biệt thá»± cao cấp, hệ thống bệnh viện quốc tế, trường học, trung tâm thÆ°Æ¡ng mại được bố trí dọc chuá»—i Ä‘ô thị.

Để biết thêm thông tin dá»± án xin liên hệ:

ĐƠN VỊ ĐẠI DIỆN TƯ VẤN SÀN BẤT ĐỘNG SẢN HẢI HÀ.

Add:Số 65 phố Đỗ Quang, Trần Duy HÆ°ng - Cầu Giấy, Hà Ná»™i

TÆ° vấn mua bán Dá»± án Đất nền- Căn há»™ khu vá»±c Hà Ná»™i

Hotline1: Mr.Cường 0913.373.585||Ms.Nguyệt 0904.709.7985||  Ms.Tâm 0932.324.822 ||  Ms.Thùy 093.2324.619.

Hotline2: Ms.Hằng 0976.36.00.37 || Mr.Quang 093.2324.798 || Ms.Trang 0932.32.26.2

Phòng dá»± án (Mua và nhận ký gá»­i các dá»± án)

Hotline: Mr.Tuyến 0936.013.758.

Các thông tin Bất Ä‘á»™ng sản chi tiết xem tại hệ thống Website: http://sanhaiha.vn

http://az247.vn

http://sanhaiha.info

http://tinonline.info

http://batdongsanvn.vn

http://canhochungcu.vn

http://thuevanphong.org

http://24hbatdongsan.info

http://diendan.sanhaiha.info

 

LÆ°u ý: Sàn giao dịch Bất Ä‘á»™ng sản Hải Hà miá»…n phí 100% phí dịch vụ: TÆ° vấn, môi giá»›i...Và phục vụ quý khách 24/7.NgoaÌ€i ra coÌ€n rất nhiều Căn hôÌ£ chung cÆ° , biêÌ£t thÆ°Ì£ , liêÌ€n kêÌ€ của các khu Ä‘ô thiÌ£ mới khác vaÌ€ khách chính chủ Ä‘ang giao diÌ£ch bán, nếu Quý khách haÌ€ng có nhu câÌ€u mua-bán hay còn băn khoăn gì không biết đầu tÆ° ở Ä‘âu? Định giá thế nào về Bất Động Sản vui lòng liên hêÌ£ với SaÌ€n Bất Động Sản Hải Hà để Ä‘Æ°Æ¡Ì£c Ä‘á»™i ngÅ© chuyên viên rất giàu kinh nghiệm, chuyên nghiệp và nhiệt tình tÆ° vấn hoàn toàn miễn phí 24/7 mang đến những giá tri đầu tÆ° tốt nhất, vá»›i những thông tin má»›i nhất, chính xác nhất. Xin chân thành cảm Æ¡n!

Quản Lý Sàn
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Quân Dien thoai 0914.71.9889
Tư vấn bán chung cư Hà Nội
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Hải Dien thoai 0969 31 7989
Phản ánh - Khiếu nại
Tu van Hotline Dien thoai 0905 312 668
Dự án tiêu biểu
chung cư parkview residence Goldmark city chung cu hp landmark tower
DMCA
chungcunhadep.com value chungcunhadep.com Real PR
chungcunhadep.com Trust chungcunhadep.com Alexa/PageRank