Tìm kiếm
Hôm nay ngày : 20-08-2019
Tổng số tin : 221706

Dự án The Pride

Lượt xem: 1678 - Ngày đăng : 09.11.2011
------------------------------------------------------------------------------------------------

 Quảng Cáo!
 Mở bán đợt 1 chung cư An Bình City 232 Phạm Văn Đồng
 Mở bán đợt 1 chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương
 Mở bán đợt 1 chung cư Chung cư Quảng An CĐT Tân Hoàng Minh
------------------------------------------------------------------------------------------------

Mô hình tổng thể

 

 

Thông tin tổng quan dá»± án

Chủ Ä‘âÌ€u tÆ°: Công ty Cổ phâÌ€n ĐâÌ€u TÆ° Hải Phát

Chủ đầu tÆ° thứ phát: Công ty CP Đầu tÆ° Tổng hợp Hà Ná»™i (SHN)

(Theo Thỏa thuận hợp tác đầu tÆ° số 132/2010/TTHTĐT ngày 12/4/2010 giữa Công ty CP Đầu tÆ° Tổng hợp Hà Ná»™i và Công ty cổ phâÌ€n Đầu tÆ° Hải Phát).

LâÌ£p dÆ°Ì£ án vaÌ€ thiết kế ý tưởng: Công ty cổ phâÌ€n tÆ° vấn Ä‘âÌ€u tÆ° vaÌ€ phát triển kiến trúc I.D.E.A vaÌ€ Sunjin Engineering & Architectual ( HaÌ€n Quốc )

Thiết kế kỹ thuâÌ£t công triÌ€nh: Công ty cổ phâÌ€n tÆ° vấn Ä‘âÌ€u tÆ° vaÌ€ phát triển kiến trúc I.D.E.A vaÌ€ WSP Hong Kong ltd.

Quản lý giám sát dÆ°Ì£ án: Liên doanh ACO - CAVIAN (Australia).

Quản lý bán haÌ€ng: Công ty cổ phâÌ€n bất Ä‘ôÌ£ng sản Hải Phát.

Tổng mức Ä‘âÌ€u tÆ° dÆ°Ì£ án: 3.200 tỷ Ä‘ôÌ€ng.

Ngày Khởi công: 3/3/2010.

ThÆ¡Ì€i gian xây dÆ°Ì£ng: 36 tháng.

VỊ TRÍ DỰ ÁN

Khu Ä‘ất xây dÆ°Ì£ng Tổ hÆ¡Ì£p toÌ€a nhaÌ€ The Pride có ký hiêÌ£u laÌ€: TTDV02 thuôÌ£c khu Ä‘ô thiÌ£ mới An HÆ°ng - HaÌ€ NôÌ£i.

Tổ hÆ¡Ì£p toÌ€a nhaÌ€ nằm trên Ä‘Æ°Æ¡Ì€ng Lê Văn LÆ°Æ¡ng kéo daÌ€i. DÆ°Ì£ án Ä‘Æ°Æ¡Ì€ng Lê Văn LÆ°Æ¡ng kéo daÌ€i với chiêÌ€u daÌ€i 5,7km, mặt cắt ngang 40m, diêÌ£n tích Ä‘ất chiếm hÆ¡n 20ha Ä‘i qua khu Ä‘ô thiÌ£ PhuÌ€ng Khoang, VaÌ£n Phúc, DÆ°Æ¡ng NôÌ£i, cắt Ä‘Æ°Æ¡Ì€ng Lê TroÌ£ng Tấn nối với vaÌ€nh Ä‘ai 4 xã Yên Nghĩa (quâÌ£n HaÌ€ Đông ). Tuyến Ä‘Æ°Æ¡Ì€ng naÌ€y với tiêu chuẩn laÌ€ Ä‘Æ°Æ¡Ì€ng phố chính Ä‘ô thiÌ£, sẽ trở thaÌ€nh Ä‘aÌ£i lôÌ£ chính của quâÌ£n HaÌ€ Đông kết nối với Thủ Ä‘ô HaÌ€ NôÌ£i nhằm hỗ trÆ¡Ì£ cho Ä‘Æ°Æ¡Ì€ng QL6 hiêÌ£n nay Ä‘ã quá tải, Ä‘ôÌ€ng thÆ¡Ì€i taÌ£o Ä‘aÌ€ phát triển toaÌ€n diêÌ£n các dÆ°Ì£ án khu vÆ°Ì£c Ä‘ô thiÌ£ phía Bắc quâÌ£n HaÌ€ Đông.

+ Phía Đông Bắc giáp khu tổ hÆ¡Ì£p thÆ°Æ¡ng maÌ£i khách saÌ£n cao cấp ( TTDV03 ) Ä‘ô thiÌ£ An HÆ°ng tổ hÆ¡Ì£p toÌ€a nhaÌ€ Usilk City (Sông ĐaÌ€ Thăng Long).

+ Phía Đông Nam giáp với khu biêÌ£t thÆ°Ì£, nhaÌ€ liêÌ€n kêÌ€ khu Ä‘ô thiÌ£ An HÆ°ng.

+ Phía Tây Nam giáp sông Ä‘aÌ€o La Khê.

MÔ TẢ DỰ ÁN

The Pride laÌ€ công triÌ€nh bao gôÌ€m 04 toÌ€a tháp cao 35 vaÌ€ 45 tâÌ€ng (không kể tâÌ€ng hâÌ€m ) khối tháp 45 tâÌ€ng Ä‘Æ°Æ¡Ì£c bố trí taÌ£i trung tâm của công triÌ€nh. Bốn toÌ€a tháp sử duÌ£ng chung môÌ£t khối đế 6 tâÌ€ng vaÌ€ 1 tâÌ€ng hâÌ€m. TâÌ€ng 1, 2 Ä‘Æ°Æ¡Ì£c bố trí laÌ€ trung tâm thÆ°Æ¡ng maÌ£i, vui chÆ¡i giải trí vaÌ€ các khu vÆ°Ì£c phuÌ£ trÆ¡Ì£, tâÌ€ng 3 vaÌ€ 4 bố trí các khu vÆ°Ì£c Ä‘ỗ xe vaÌ€ các diÌ£ch vuÌ£ khác, tâÌ€ng 5 Ä‘Æ°Æ¡Ì£c bố trí các khu vÆ°Ì£c thể thao vaÌ€ diÌ£ch vuÌ£ chăm sóc sức khỏe, bể bÆ¡i với diêÌ£n tích 744m2 vaÌ€ khu vÆ°Ì£c hoaÌ£t Ä‘ôÌ£ng công côÌ£ng của côÌ£ng Ä‘ôÌ€ng dân cÆ° toÌ€a nhaÌ€ vaÌ€ cây xanh, tâÌ€ng 6 laÌ€ diÌ£ch vuÌ£ nhaÌ€ ở, văn phoÌ€ng cho thuê...

HÊÌ£ THỐNG GIAO THÔNG
 
TÆ°Ì€ tâÌ€ng hâÌ€m bố trí 14 thang máy hiêÌ£n Ä‘aÌ£i daÌ€nh cho các khu vÆ°Ì£c thÆ°Æ¡ng maÌ£i, diÌ£ch vuÌ£. 28 thang máy daÌ€nh cho khu vÆ°Ì£c căn hôÌ£, 14 thang bôÌ£, 4 Ä‘Æ°Æ¡Ì€ng dốc vaÌ€ 02 thang máy nâng haÌ€ng (TâÌ€ng 1 lên tâÌ€ng 3 vaÌ€ 4 tâÌ€ng Ä‘ể xe Ä‘Æ°Æ¡Ì£c bố trí Ä‘Æ°Æ¡Ì€ng dốc 2 chiêÌ€u Ä‘ảm bảo tiêu chuẩn cho xe lên xuống thuâÌ£n tiêÌ£n).

MÔ HÌNH MẶT BẰNG CÁC CÄ‚N HỘ

 

 
 
 Căn há»™ A
 
 Mặt bằng căn há»™ Penhouse A

 


  Mặt bằng căn há»™ B1

  
 
Mặt bằng căn hộ C1

 

Để biết thêm thông tin dá»± án xin liên hệ:

ĐƠN VỊ ĐẠI DIỆN TƯ VẤN SÀN BẤT ĐỘNG SẢN HẢI HÀ.

Add:Số 65 phố Đỗ Quang, Trần Duy HÆ°ng - Cầu Giấy, Hà Ná»™i

TÆ° vấn mua bán căn há»™- Dá»± án Chung cÆ° khu vá»±c Hà Ná»™i

Hotline1: Mr.Cường 0913.373.585||Ms.Nguyệt 0904.709.798 |||  Ms.Tâm 0932.324.822|| Ms.Thùy 093.2324.619.

Hotline2: Ms.Hằng 0976.36.00.37 || Mr.Quang 093.2324.798 ||  Ms.Trang 0932.32.26.25

Phòng dá»± án (Mua và nhận ký gá»­i các dá»± án)

Hotline: Mr.Tuyến 0936.013.758.

Các thông tin Bất Ä‘á»™ng sản chi tiết xem tại hệ thống Website: http://sanhaiha.vn

http://az247.vn

http://sanhaiha.info

http://tinonline.info

http://batdongsanvn.vn

http://canhochungcu.vn

http://thuevanphong.org

http://24hbatdongsan.info

http://diendan.sanhaiha.info

 

LÆ°u ý: Sàn giao dịch Bất Ä‘á»™ng sản Hải Hà miá»…n phí 100% phí dịch vụ: TÆ° vấn, môi giá»›i...Và phục vụ quý khách 24/7.NgoaÌ€i ra coÌ€n rất nhiều Căn hôÌ£ chung cÆ° , biêÌ£t thÆ°Ì£ , liêÌ€n kêÌ€ của các khu Ä‘ô thiÌ£ mới khác vaÌ€ khách chính chủ Ä‘ang giao diÌ£ch bán, nếu Quý khách haÌ€ng có nhu câÌ€u mua-bán hay còn băn khoăn gì không biết đầu tÆ° ở Ä‘âu? Định giá thế nào về Bất Động Sản vui lòng liên hêÌ£ với SaÌ€n Bất Động Sản Hải Hà để Ä‘Æ°Æ¡Ì£c Ä‘á»™i ngÅ© chuyên viên rất giàu kinh nghiệm, chuyên nghiệp và nhiệt tình tÆ° vấn hoàn toàn miễn phí 24/7 mang đến những giá tri đầu tÆ° tốt nhất, vá»›i những thông tin má»›i nhất, chính xác nhất. Xin chân thành cảm Æ¡n!

Quản Lý Sàn
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Quân Dien thoai 0914.71.9889
Tư vấn bán chung cư Hà Nội
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Hải Dien thoai 0969 31 7989
Phản ánh - Khiếu nại
Tu van Hotline Dien thoai 0905 312 668
Dự án tiêu biểu
chung cư parkview residence Goldmark city chung cu hp landmark tower
DMCA
chungcunhadep.com value chungcunhadep.com Real PR
chungcunhadep.com Trust chungcunhadep.com Alexa/PageRank