Tìm kiếm
Hôm nay ngày : 22-08-2019
Tổng số tin : 221706

Kiến nghị tiếp tục bán nhà thuộc SHNN đến hết tháng 6/2011

Lượt xem: 1039 - Ngày đăng : 18.01.2011
------------------------------------------------------------------------------------------------

 Quảng Cáo!
 Mở bán đợt 1 chung cư An Bình City 232 Phạm Văn Đồng
 Mở bán đợt 1 chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương
 Mở bán đợt 1 chung cư Chung cư Quảng An CĐT Tân Hoàng Minh
------------------------------------------------------------------------------------------------

Bá»™ Xây dá»±ng cho biết tình trạng bán nhà ở thuá»™c sở hữu nhà nÆ°á»›c cho người Ä‘ang thuê theo Nghị định 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ đến hết năm 2010 Ä‘ang gặp nhiều khó khăn, các nhà ở còn lại hiện nay phần lá»›n là những nhà ở có hồ sÆ¡ phức tạp.
Các há»™ dân Ä‘ang thuê nhà ở này có nhiều khó khăn nên việc giải quyết bán nhà cần phải có má»™t khoảng thời gian nhất định. Do Ä‘ó, cần thiết phải có văn bản hÆ°á»›ng dẫn để các địa phÆ°Æ¡ng giải quyết các hồ sÆ¡ Ä‘ã nhận trong năm 2010 (bao gồm hÆ°á»›ng dẫn cả về thời hạn giải quyết và chính sách áp dụng trong việc bán nhà). TrÆ°á»›c tình hình trên, Bá»™ Xây dá»±ng Ä‘ã kiến nghị Thủ tÆ°á»›ng Chính phủ:

Cho phép các địa phÆ°Æ¡ng tiếp tục giải quyết thủ tục bán nhà ở sau ngày 31/12/2010 đối vá»›i các trường hợp Ä‘ã ná»™p Ä‘Æ¡n mua nhà từ ngày 31/12/2010 trở về trÆ°á»›c; thời hạn giải quyết các trường hợp mua nhà ở này chậm nhất đến hết ngày 30/6/2011.

Những trường hợp nêu trên vẫn được áp dụng chính sách hiện hành về bán nhà ở thuá»™c sở hữu nhà nÆ°á»›c cho người Ä‘ang thuê theo Nghị định số 61/CP của Chính phủ (chính sách bán nhà ở và các chế Ä‘á»™ Æ°u Ä‘ãi miá»…n, giảm tiền sá»­ dụng đất và tiền nhà quy định tại các văn bản Nghịđịnh số 61/CP, Nghị định số 21/CP ngày 16/4/1996, Nghị quyết số 23/2006/NQ-CP ngày 07/9/2006 và Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày 30/8/2007 của Chính phủ).

(Theo Báo XD)

Quản Lý Sàn
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Quân Dien thoai 0914.71.9889
Tư vấn bán chung cư Hà Nội
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Hải Dien thoai 0969 31 7989
Phản ánh - Khiếu nại
Tu van Hotline Dien thoai 0905 312 668
Dự án tiêu biểu
chung cư parkview residence Goldmark city chung cu hp landmark tower
DMCA
chungcunhadep.com value chungcunhadep.com Real PR
chungcunhadep.com Trust chungcunhadep.com Alexa/PageRank