Tìm kiếm
Hôm nay ngày : 17-09-2019
Tổng số tin : 221706

Thành lập Ban điều hành kiểm định chất lượng công trình xây dựng

Lượt xem: 1020 - Ngày đăng : 18.01.2011
------------------------------------------------------------------------------------------------

 Quảng Cáo!
 Mở bán đợt 1 chung cư An Bình City 232 Phạm Văn Đồng
 Mở bán đợt 1 chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương
 Mở bán đợt 1 chung cư Chung cư Quảng An CĐT Tân Hoàng Minh
------------------------------------------------------------------------------------------------

Bá»™ Xây dá»±ng Ä‘ã quyết định thành lập Ban Ä‘iều hành Đề án "Tăng cường năng lá»±c kiểm định chất lượng công trình xây dá»±ng ở Việt Nam" theo đề nghị của Cục trưởng Cục Giám định Nhà nÆ°á»›c về chất lượng công trình xây dá»±ng.
Ban Ä‘iều hành do Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh làm Trưởng ban; Ông Lê Quang Hùng, Cục trưởng Cục Giám định Nhà nÆ°á»›c về chất lượng công trình xây dá»±ng làm Phó Trưởng ban.

CÆ¡ quan thường trá»±c của Ban Ä‘iều hành là Cục Giám định Nhà nÆ°á»›c về chất lượng công trình xây dá»±ng. CÆ¡ quan thường trá»±c được sá»­ dụng con dấu của Cục Giám định Nhà nÆ°á»›c về chất lượng công trình xây dá»±ng trong quá trình thá»±c hiện nhiệm vụ được phân công. Ban Ä‘iều hànhcó Bá»™ phận giúp việc do Trưởng Ban Ä‘iều hành quyết định.

Ban Ä‘iều hành có trách nhiệm giúp Bá»™ trưởng Bá»™ Xây dá»±ng chỉ đạo, Ä‘iều phối Đề án "Tăng cường năng lá»±c kiểm định chất lượng công trình xây dá»±ng ở Việt Nam" vá»›i những ná»™i dung cụ thể: Chỉ đạo, hÆ°á»›ng dẫn, cho ý kiến, kiểm tra việc lập và trình duyệt dá»± án đầu tÆ° thành phần, kế hoạch hoạt Ä‘á»™ng cụ thể trong từng giai Ä‘oạn của Đề án theo qui định. Chỉ đạo, hÆ°á»›ng dẫn, kiểm tra, Ä‘ôn đốc: triển khai thá»±c hiện các dá»± án đầu tÆ° thành phần của Đề án Ä‘ã được phê duyệt; Tổ chức phổ biến và hÆ°á»›ng dẫn triển khai thá»±c hiện các văn bản quy phạm pháp luật má»›i soạn thảo, ban hành theo chÆ°Æ¡ng trình của Đề án; hÆ°á»›ng dẫn nghiệp vụ, há»— trợ kỹ thuật nghề nghiệp; biên soạn các tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật;… Xem xét, Ä‘ánh giá các hồ sÆ¡ dá»± án đầu tÆ°, nâng cấp trang thiết bị cho các trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dá»±ng Ä‘ã được UBND các tỉnh, thành phố trá»±c thuá»™c Trung Æ°Æ¡ng phê duyệt để trình lên Thủ tÆ°á»›ng Chính phủ xem xét, quyết định.

(Theo Báo XD)

Quản Lý Sàn
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Quân Dien thoai 0914.71.9889
Tư vấn bán chung cư Hà Nội
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Hải Dien thoai 0969 31 7989
Phản ánh - Khiếu nại
Tu van Hotline Dien thoai 0905 312 668
Dự án tiêu biểu
chung cư parkview residence Goldmark city chung cu hp landmark tower
DMCA
chungcunhadep.com value chungcunhadep.com Real PR
chungcunhadep.com Trust chungcunhadep.com Alexa/PageRank