Tìm kiếm
Hôm nay ngày : 20-08-2019
Tổng số tin : 221706

Xử lý nghiêm sai phạm trong hồ sơ mời thầu xây lắp

Lượt xem: 825 - Ngày đăng : 18.01.2011
------------------------------------------------------------------------------------------------

 Quảng Cáo!
 Mở bán đợt 1 chung cư An Bình City 232 Phạm Văn Đồng
 Mở bán đợt 1 chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương
 Mở bán đợt 1 chung cư Chung cư Quảng An CĐT Tân Hoàng Minh
------------------------------------------------------------------------------------------------

Thanh tra Bá»™ Xây dá»±ng Ä‘ã có kết luận về má»™t số dá»± án đầu tÆ° có sai phạm và thiếu sót trong công tác đấu thầu.
Về hồ sÆ¡ mời thầu: nhiều hồ sÆ¡ mời thầu có khối lượng mời thầu không phù hợp vá»›i dá»± toán được duyệt; hình thức đấu thầu chÆ°a thá»±c hiện nghiêm túc, việc lá»±a chọn hình thức đấu thầu theo quy định vẫn còn tình trạng đấu thầu hạn chế, làm giảm tính cạnh tranh, hiệu quả của công tác đấu thầu và hiệu lá»±c các văn bản pháp luật về đấu thầu; không có kế hoạch đấu thầu của dá»± án mà chỉ có tờ trình phê duyệt từng gói thầu;

Quá trình lá»±a chọn nhà thầu còn thiếu sót, tồn tại nhÆ°: thông báo mời thầu trÆ°á»›c khi Hồ sÆ¡ mời thầu được duyệt; biên bản mở thầu không ghi địa chỉ các nhà thầu theo quy định của hồ sÆ¡ mời thầu; Chủ đầu tÆ° ra Quyết định phê duyệt hồ sÆ¡ mời thầu khi chÆ°a có báo cáo thẩm định Hồ sÆ¡ mời thầu; phê duyệt kết quả đấu thầu khi chÆ°a có báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu; không có quyết định thành lập Tổ chuyên gia xét thầu;

Về tổ chuyên gia chấm thầu: bỏ qua má»™t số lá»—i sai lệch khi Ä‘ánh giá hồ sÆ¡ dá»± thầu nhÆ° áp nhầm hệ số định mức, tính thừa chi phí so vá»›i chi phí thá»±c tế, tính sai lệch Ä‘Æ¡n giá tổng hợp so vá»›i Ä‘Æ¡n giá chi tiết của má»™t hạng mục công việc; thành viên tham gia tổ tÆ° vấn đấu thầu chÆ°a đủ Ä‘iều kiện năng lá»±c; có thành viên của tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu vừa Ä‘ánh giá hồ sÆ¡ dá»± thầu vừa là thành viên Há»™i đồng thẩm định thá»±c hiện kế hoạch đấu thầu, hồ sÆ¡ mời thầu và kết quả lá»±a chọn nhà thầu; các cán bá»™ thá»±c tế tham gia thi công tại công trình không có tên trong tổ chức nhân sá»± của hồ sÆ¡ dá»± thầu. Cụ thể: chỉ huy tr­Æ°á»Ÿng và chỉ huy phó và má»™t số cán bá»™ kỹ thuật trên công trình không có tên trong hồ sÆ¡ dá»± thầu; cán bá»™ kỹ thuật trá»±c tiếp thi công tại công trình không có hợp đồng lao Ä‘á»™ng;

Bá»™ Xây dá»±ng Ä‘ã kiến nghị : Để không mang nặng tính hình thức, đồng thời đẩy nhanh được thời gian thá»±c hiện gói thấu, đề nghị Bá»™ Kế hoạch và đầu tÆ° cần nghiên cứu ban hành mẫu hồ sÆ¡ mời thầu theo hình thức chỉ định thầu. Hiện nay Ä‘ang áp dụng theo mẫu hồ sÆ¡ mời thầu xây lắp, các ná»™i dung quá dài, phức tạp.

Cần phải có những chế tài xá»­ phạt hay xá»­ phạt hành chính đối vá»›i từng mức Ä‘á»™ sai phạm trong công tác đấu thầu nhằm nâng cao tính pháp lý và minh bạch trong công tác đấu thầu.

(Theo Báo XD)

Quản Lý Sàn
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Quân Dien thoai 0914.71.9889
Tư vấn bán chung cư Hà Nội
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Hải Dien thoai 0969 31 7989
Phản ánh - Khiếu nại
Tu van Hotline Dien thoai 0905 312 668
Dự án tiêu biểu
chung cư parkview residence Goldmark city chung cu hp landmark tower
DMCA
chungcunhadep.com value chungcunhadep.com Real PR
chungcunhadep.com Trust chungcunhadep.com Alexa/PageRank