Tìm kiếm
Hôm nay ngày : 25-10-2021
Tổng số tin : 221715

Xử lý nghiêm sai phạm trong hồ sơ mời thầu xây lắp

Lượt xem: 1320 - Ngày đăng : 18.01.2011
Thanh tra Bộ Xây dựng đã có kết luận về một số dự án đầu tư có sai phạm và thiếu sót trong công tác đấu thầu.
Về hồ sơ mời thầu: nhiều hồ sơ mời thầu có khối lượng mời thầu không phù hợp với dự toán được duyệt; hình thức đấu thầu chưa thực hiện nghiêm túc, việc lựa chọn hình thức đấu thầu theo quy định vẫn còn tình trạng đấu thầu hạn chế, làm giảm tính cạnh tranh, hiệu quả của công tác đấu thầu và hiệu lực các văn bản pháp luật về đấu thầu; không có kế hoạch đấu thầu của dự án mà chỉ có tờ trình phê duyệt từng gói thầu;

Quá trình lựa chọn nhà thầu còn thiếu sót, tồn tại như: thông báo mời thầu trước khi Hồ sơ mời thầu được duyệt; biên bản mở thầu không ghi địa chỉ các nhà thầu theo quy định của hồ sơ mời thầu; Chủ đầu tư ra Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu khi chưa có báo cáo thẩm định Hồ sơ mời thầu; phê duyệt kết quả đấu thầu khi chưa có báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu; không có quyết định thành lập Tổ chuyên gia xét thầu;

Về tổ chuyên gia chấm thầu: bỏ qua một số lỗi sai lệch khi đánh giá hồ sơ dự thầu như áp nhầm hệ số định mức, tính thừa chi phí so với chi phí thực tế, tính sai lệch đơn giá tổng hợp so với đơn giá chi tiết của một hạng mục công việc; thành viên tham gia tổ tư vấn đấu thầu chưa đủ điều kiện năng lực; có thành viên của tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu vừa đánh giá hồ sơ dự thầu vừa là thành viên Hội đồng thẩm định thực hiện kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu; các cán bộ thực tế tham gia thi công tại công trình không có tên trong tổ chức nhân sự của hồ sơ dự thầu. Cụ thể: chỉ huy tr­ưởng và chỉ huy phó và một số cán bộ kỹ thuật trên công trình không có tên trong hồ sơ dự thầu; cán bộ kỹ thuật trực tiếp thi công tại công trình không có hợp đồng lao động;

Bộ Xây dựng đã kiến nghị : Để không mang nặng tính hình thức, đồng thời đẩy nhanh được thời gian thực hiện gói thấu, đề nghị Bộ Kế hoạch và đầu tư cần nghiên cứu ban hành mẫu hồ sơ mời thầu theo hình thức chỉ định thầu. Hiện nay đang áp dụng theo mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp, các nội dung quá dài, phức tạp.

Cần phải có những chế tài xử phạt hay xử phạt hành chính đối với từng mức độ sai phạm trong công tác đấu thầu nhằm nâng cao tính pháp lý và minh bạch trong công tác đấu thầu.

(Theo Báo XD)

Quản Lý Sàn
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tư vấn bán chung cư Hà Nội
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Hải Dien thoai 0969 31 7989
Phản ánh - Khiếu nại
Tu van Hotline Dien thoai 033.334.6688
Dự án tiêu biểu
chung cư parkview residence Goldmark city chung cu hp landmark tower