Tìm kiếm
Hôm nay ngày : 26-08-2019
Tổng số tin : 221706

Thắc mắc thủ tục, người quê mua đất ở Hà Nội

Lượt xem: 1717 - Ngày đăng : 24.11.2011
------------------------------------------------------------------------------------------------

 Quảng Cáo!
 Mở bán đợt 1 chung cư An Bình City 232 Phạm Văn Đồng
 Mở bán đợt 1 chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương
 Mở bán đợt 1 chung cư Chung cư Quảng An CĐT Tân Hoàng Minh
------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi ở quê ở Nam Định và má»›i mua má»™t mảnh đất ở trên Hà Ná»™i. Cho tôi hỏi thủ tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sá»­ dụng đất trong trường hợp của tôi là nhÆ° thế nào? Xin cảm Æ¡n.

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 50 Luật đất Ä‘ai năm 2003 về các trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sá»­ dụng đất đối vá»›i há»™ gia Ä‘ình, cá nhân, cá»™ng đồng dân cÆ° Ä‘ang sá»­ dụng đất thì nếu  bạn thuá»™c trường hợp ở khoản 2 Ä‘iều này, “cụ thể là cá nhân Ä‘ang sá»­ dụng đất có má»™t trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này mà trên giấy tờ Ä‘ó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sá»­ dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, nhÆ°ng đến trÆ°á»›c ngày Luật này có hiệu lá»±c thi hành chÆ°a thá»±c hiện thủ tục chuyển quyền sá»­ dụng đất theo quy định của pháp luật, nay được Uá»· ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp thì được cấp giấy chứng nhận quyền sá»­ dụng đất và không phải ná»™p tiền sá»­ dụng đất.” thì bạn có quyền xin cấp giấy chứng nhận quyền sá»­ dụng đất.

Các loại giấy tờ theo quy định bao gồm:

a) Những giấy tờ về quyền được sá»­ dụng đất Ä‘ai trÆ°á»›c ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cÆ¡ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thá»±c hiện chính sách đất Ä‘ai của Nhà nÆ°á»›c Việt Nam dân chủ cá»™ng hoà, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cá»™ng hoà miền Nam Việt Nam và Nhà nÆ°á»›c Cá»™ng hoà xã há»™i chủ nghÄ©a Việt Nam;

b) Giấy chứng nhận quyền sá»­ dụng đất tạm thời được cÆ¡ quan nhà nÆ°á»›c có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruá»™ng đất, sổ địa chính;

c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sá»­ dụng đất hoặc tài sản gắn liền vá»›i đất; giấy tờ giao nhà tình nghÄ©a gắn liền vá»›i đất;

d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sá»­ dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền vá»›i đất ở trÆ°á»›c ngày 15 tháng 10 năm 1993, nay được Uá»· ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là Ä‘ã sá»­ dụng trÆ°á»›c ngày 15 tháng 10 năm 1993;

Ä‘) Giấy tờ về thanh lý, hoá giá nhà ở gắn liền vá»›i đất ở theo quy định của pháp luật;

e) Giấy tờ do cÆ¡ quan có thẩm quyền thuá»™c chế Ä‘á»™ cÅ© cấp cho người sá»­ dụng đất.

Hồ sÆ¡ và trình tá»± thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sá»­ dụng đất được quy định cụ thể tại Nghị định 88/2009/NĐ-CP. Theo Ä‘ó bạn cần chuẩn bị má»™t bá»™ hồ sÆ¡ bao gồm:
-    Hợp đồng chuyển nhượng quyền sá»­ dụng đất
-    Các giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 50 Ä‘ã nêu ở trên
-    Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sá»­ dụng đất
-    Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thá»±c hiện nghÄ©a vụ tài chính về đất Ä‘ai theo quy định của pháp luật (nếu có)
 
Sau Ä‘ó bạn gá»­i hồ sÆ¡ này tá»›i văn phòng đăng ký quyền sá»­ dụng đất cấp huyện hoặc cấp xã (nếu thá»­a đất của bạn thuá»™c quyền quản lý của UBND xã).

Trong thời hạn không quá 15 ngày, nếu hồ sÆ¡ của bạn không có gì sai sót theo quy định của pháp luật, bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sá»­ dụng đất.

TÆ° vấn bởi Luật sÆ° Hoàng Tuấn Anh

Văn phòng luật Hoàng Kim

Theo VietNamNet

Quản Lý Sàn
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Quân Dien thoai 0914.71.9889
Tư vấn bán chung cư Hà Nội
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Hải Dien thoai 0969 31 7989
Phản ánh - Khiếu nại
Tu van Hotline Dien thoai 0905 312 668
Dự án tiêu biểu
chung cư parkview residence Goldmark city chung cu hp landmark tower
DMCA
chungcunhadep.com value chungcunhadep.com Real PR
chungcunhadep.com Trust chungcunhadep.com Alexa/PageRank