Tìm kiếm
Hôm nay ngày : 19-09-2019
Tổng số tin : 221706
tin tuc bat dong san
Thông tÆ° số 23/2010/TT-BXD ngày 23/12/2010 của Bá»™ Xây dá»±ng về việc hÆ°á»›ng dẫn xác định chi phí lập và thẩm định đề án phân loại Ä‘ô thị
tin tuc bat dong san
Nghị định này quy định chi tiết và hÆ°á»›ng dẫn thi hành má»™t số ná»™i dung về sở hữu nhà ở, phát triển nhà ở, quản lý việc sá»­ dụng nhà ở,
tin tuc bat dong san
TS. Trần Quang Huy, Trưởng Bá»™ môn đất Ä‘ai, Đại học Luật Hà Ná»™i cho rằng, giữa Hiến pháp 1992, Luật Đất Ä‘ai 2003 và Bá»™ luật Dân sá»± 2005 chÆ°a
tin tuc bat dong san
CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 112/2006/NĐ-CP NGÀY 29 THÁNG 9 NÄ‚M 2006   VỀ SỬA ĐỔI, Bá»” SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2005/NĐ-CP  VỀ QUẢN LÝ Dá»° ÁN ĐẦU
tin tuc bat dong san
Quy định về việc cấp giấy chứng nhận sá»­ dụng đất Ban hành quy định về cÆ¡ chế phối hợp, cung cấp thông tin giữa các cÆ¡ quan trong việc cấp
tin tuc bat dong san
 Thủ tục cấp GCNQSDĐ (sổ đỏ) được quy định nhÆ° thế nào?
tin tuc bat dong san
Quyết định số 59/2010/QĐ-UBND của UBND TP. Hà Ná»™i ngày 28/11/2010 về việc ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Ná»™i năm 2011
Quản Lý Sàn
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Quân Dien thoai 0914.71.9889
Tư vấn bán chung cư Hà Nội
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Hải Dien thoai 0969 31 7989
Phản ánh - Khiếu nại
Tu van Hotline Dien thoai 0905 312 668
Dự án tiêu biểu
chung cư parkview residence Goldmark city chung cu hp landmark tower
DMCA
chungcunhadep.com value chungcunhadep.com Real PR
chungcunhadep.com Trust chungcunhadep.com Alexa/PageRank