Tìm kiếm
Hôm nay ngày : 26-08-2019
Tổng số tin : 221706

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng và Phát triển Dự Án Tổng hợp (CDDC)

18.01.2011
Công ty Cổ phần TÆ° vấn Thiết kế Xây dá»±ng và Phát triển Dá»± Án Tổng hợp (CDDC) là công ty chuyên về tÆ° vấn xây dá»±ng vá»›i má»™t Ä‘á»™i ngÅ© vững mạnh gồm các chuyên gia trình Ä‘á»™ cao được Ä‘ào tạo trong nÆ°á»›c và nÆ°á»›c ngoài và nhiều năm kinh nghiệm trong các dá»± án lá»›n.
Sản phẩm tÆ° vấn của CDDC được kiểm soát chặt chẽ bởi má»™t hệ thống quản lý chất lượng chuẩn má»±c nhằm đạt đến chất lượng tốt nhất. Đồng thời, Ä‘iểm mạnh của Ä‘á»™i ngÅ© thiết kế CDDC là khả năng thá»±c thi hiệu quả dá»± án và Ä‘áp ứng tiến Ä‘á»™ nhanh chóng, Ä‘úng hạn theo yêu cầu của khách hàng.
Slogan “Niềm tin cho dá»± án thành công” vừa là sứ mệnh vừa là mong muốn của CDDC luôn mang lại niềm tin cao nhất cho khách hàng trên con đường cùng phát triển bền vững.
Lĩnh vực hoạt động
1.    Lập quy hoạch xây dá»±ng
2.    Lập dá»± án đầu tÆ° xây dá»±ng công trình
3.    Thiết kế xây dá»±ng và lập dá»± toán, tổng dá»± toán công trình
4.    Thẩm định Dá»± án đầu tÆ°, Thẩm tra Thiết kế, Thẩm tra Dá»± toán và Tổng dá»± toán xây dá»±ng công trình
5.    TÆ° vấn đấu thầu, lá»±a chọn nhà thầu trong hoạt Ä‘á»™ng xây dá»±ng bao gồm:
6.    Giám sát thi công xây dá»±ng công trình
7.    Quản lý dá»± án đầu tÆ° xây dá»±ng công trình
8.    Äánh giá, xác định nguyên nhân sá»± cố công trình
9.    Kiểm định, kiểm tra và chứng nhận sá»± phù hợp về chất lượng các công trình xây dá»±ng.
10.    Các dịch vụ tÆ° vấn xây dá»±ng khác: theo yêu cầu của khách hàng và phù hợp vá»›i các quy định của Nhà nÆ°á»›c.
Má»™t số dá»± án Ä‘ã tham gia thá»±c hiện:
1.   Chung cÆ° SGC – Kha Vạn Cân
-    Chủ Đầu tÆ°: Tổng Công ty Xây dá»±ng Sài gòn (SGC)
-    Quy mô: 02 Block gồm 02 hầm + 03 tầng thÆ°Æ¡ng mại + 17 tầng chung cÆ°.
-    Äá»‹a chỉ: 1300 Kha Vạn Cân, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp. HCM
-    Phạm vi công việc: Thiết kế cÆ¡ sở và lập dá»± án đầu tÆ°, thiết kế kỹ thuật.
2.  Căn há»™ cao cấp Viên Ngọc PhÆ°Æ¡ng Nam
-    Chủ Đầu tÆ°: Công ty CP Đầu tÆ° Xây dá»±ng An Điền
-    Quy mô: 02 hầm + 03 tầng thÆ°Æ¡ng mại + 15 tầng chung cÆ°.
-    Äá»‹a chỉ: 125/20 Âu DÆ°Æ¡ng Lân, P.2, Q.8, Tp. HCM
-    Phạm vi công việc: TÆ° vấn thiết kế kết cấu.
3.  Khu cao ốc căn há»™ Đại An – Saigon Riverside
-    Chủ Đầu tÆ°: Công ty TNHH Phát triển nhà Đại An.
-    Quy mô: 08 Block cao từ 15 – 22 tầng gồm 02 hầm + 01 tầng thÆ°Æ¡ng mại + 14 - 21 tầng chung cÆ°.
-    Äá»‹a chỉ: 101 Bình Quá»›i, P.26, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM.
-    Phạm vi công việc: TÆ° vấn thiết kế.
4.  VFC Tower
-    Chủ Đầu tÆ°: Công ty CP Khá»­ trùng – Giám định Việt Nam.
-    Quy mô: 01 hầm + trệt + 12 lầu.
-    Äá»‹a chỉ: 29 Tôn Đức Thắng, Q.1, Tp. HCM.
-    Phạm vi công việc: TÆ° vấn thiết kế.
5.  Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai
-    Chủ Đầu tÆ°: Công ty Xổ số Kiến thiết Đồng Nai
-    Quy mô: Trệt + 07 lầu
-    Äá»‹a chỉ: Đồng Nai
-    Phạm vi công việc: TÆ° vấn thiết kế.
6.  Central Garden
-    Chủ Đầu tÆ°: Công ty Cổ phần ChÆ°Æ¡ng DÆ°Æ¡ng
-    Quy mô: 03 Block gồm 02 hầm + trệt + 22 lầu
-    Äá»‹a chỉ: 225 Bến ChÆ°Æ¡ng DÆ°Æ¡ng, Q.1, Tp. HCM
-    Phạm vi công việc: TÆ° vấn thiết kế.
Quản Lý Sàn
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Quân Dien thoai 0914.71.9889
Tư vấn bán chung cư Hà Nội
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Hải Dien thoai 0969 31 7989
Phản ánh - Khiếu nại
Tu van Hotline Dien thoai 0905 312 668
Dự án tiêu biểu
chung cư parkview residence Goldmark city chung cu hp landmark tower
DMCA
chungcunhadep.com value chungcunhadep.com Real PR
chungcunhadep.com Trust chungcunhadep.com Alexa/PageRank