Tìm kiếm
Hôm nay ngày : 19-09-2019
Tổng số tin : 221706

Chứng khoán “nhấp nhổm” với tỷ giá, lãi suất

Lượt xem: 902 - Ngày đăng : 18.01.2011
------------------------------------------------------------------------------------------------

 Quảng Cáo!
 Mở bán đợt 1 chung cư An Bình City 232 Phạm Văn Đồng
 Mở bán đợt 1 chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương
 Mở bán đợt 1 chung cư Chung cư Quảng An CĐT Tân Hoàng Minh
------------------------------------------------------------------------------------------------

Tín hiệu quan trọng nhất là CPI quý 1/2011 vẫn Ä‘ang được chờ đợi, và thị trường tá»± nó sẽ định mức rủi ro.

Khá nhiều phân tích dá»± báo khả năng ná»›i lỏng tiền tệ từ cuối quý 1/2011 Ä‘ã giúp chứng khoán có Ä‘á»™ng lá»±c tích lÅ©y ngay từ đầu năm. Tuy nhiên, Ä‘ó vẫn chỉ là kỳ vọng, khi các Ä‘iều kiện cần cho việc giảm lãi suất vẫn chÆ°a há»™i tụ...

Ẩn số tá»· giá

Cùng vá»›i câu chuyện lãi suất vẫn ở mặt bằng khá cao so vá»›i khả năng chịu Ä‘á»±ng của doanh nghiệp, bài toán tá»· giá vẫn là ná»—i lo treo lÆ¡ lá»­ng trên đầu khi thị trường không thể dá»± Ä‘oán được Ä‘á»™ng thái của cÆ¡ quan quản lý.

Thời Ä‘iểm cuối năm 2010, đầu năm 2011, tá»· giá VND/USD vẫn khá bình ổn và dao Ä‘á»™ng không lá»›n. So vá»›i thời kỳ căng thẳng vài tháng trÆ°á»›c Ä‘ây, sá»± bình ổn Ä‘ó không chắc được đảm bảo sẽ kéo dài khi má»™t số tổ chức trong và ngoài nÆ°á»›c dá»± báo khả năng giảm giá đồng ná»™i tệ thêm từ 3%-5%, thậm chí là hÆ¡n 7% trong năm nay.

Theo phân tích của Công ty Chứng khoán Rồng Việt, năm 2011, vá»›i con số lạm phát tại Việt Nam theo Æ°á»›c tính vào khoảng 7,8% - 9,1% trong khi ở Mỹ vào khoảng dÆ°á»›i 2%, chênh lệch lạm phát có thể làm tá»· giá USD/VND tăng thêm khoảng 5,8% - 7,1%.

Bên cạnh áp lá»±c lạm phát, yếu tố không thể không nhắc Ä‘én Ä‘ó là tâm lý thị trường. Những thông tin khác nhau về dá»± trữ ngoại hối sẽ ảnh hưởng khá lá»›n tá»›i biến Ä‘á»™ng của tá»· giá. DÆ° nợ ngoại tệ năm 2011 có khả năng tiếp tục tăng mạnh nếu mức chênh lệch lãi suất giữa VND - USD gia tăng, cùng vá»›i dó là yếu tố mùa vụ có thể ảnh hưởng xấu đến tá»· giá.

Phân tích của Công ty Chứng khoán Thăng Long (TLS) nhìn nhận hiện tượng tá»· giá giảm nhiệt trong tháng 12 vừa qua là nhờ mức giải ngân FDI cao, kiều hối tăng vọt cùng vá»›i việc thắt chặt tiền tệ của Ngân hàng nhà nÆ°á»›c.

Bức tranh tổng thể về dòng vốn nÆ°á»›c ngoài và kiều hối vào cho thấy sá»± bất ổn trên thị trường ngoại hối chủ yếu do tình trạng găm giữ ngoại tệ. Các doanh nghiệp xuất khẩu cÅ©ng nhÆ° người nhận kiều hối rất lưỡng lá»± bán lại ngoại tệ cho ngân hàng. Việc thắt chặt tiền tệ và dòng vốn ngoại dồi dào có khả năng giúp thị trường ngoại tệ ổn định trong nhiều tháng tá»›i.

“Tuy nhiên nếu Ngân hàng Nhà nÆ°á»›c đặt mục tiêu tăng trưởng cung tiền hàng năm ở mức trên 20% nhÆ° hiện nay thì khả năng tiền đồng có thể tiếp tục mất giá khoảng 5%-7% so vá»›i USD trong năm 2011”, tổ chức này nhận định.

Theo TLS, nếu sá»­ dụng phÆ°Æ¡ng pháp ngang giá lãi suất thì tá»· giá tiền đồng phải nằm trong khoảng 20.800-21.340.

Nếu tính theo ngang giá sức mua vá»›i má»™t rổ hàng hóa là tá»· trọng thÆ°Æ¡ng mại của các đối tác thÆ°Æ¡ng mại chính của Việt Nam thì tiền đồng Ä‘ang cao giá khoảng 5%-6%.

Tá»· giá trên thị trường tá»± do trong khoảng 21.000 - 21.300 VND/USD thá»±c sá»± Ä‘ang phản ánh tÆ°Æ¡ng đồng vá»›i giá trị được xác định bởi các mối quan hệ nói trên. Tuy vậy cán cân thÆ°Æ¡ng mại tiếp tục được dá»± báo thâm hụt sẽ là sức ép vá»›i tá»· giá trong ná»­a đầu năm 2011.

“Chúng tôi dá»± báo Ä‘iều chỉnh tá»· giá có thể sẽ diá»…n ra trong giai Ä‘oạn này, trừ khi các dòng tiền nóng chảy vào trong nÆ°á»›c nhằm tận dụng chênh lệch lãi suất cao hiện tại. Sức ép tá»· giá sẽ giảm mạnh trong ná»­a sau năm 2011”, các chuyên gia kinh tế của TLS nhận xét.

Bình ổn tá»· giá là má»™t trong những chính sách trọng tâm trong năm 2011. Tuy nhiên, theo ông Lê Xuân NghÄ©a, Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, việc bình ổn không có nghÄ©a là không thể Ä‘iều chỉnh tá»· giá ở mức vài phần trăm. Theo chuyên gia này, để bình ổn được tá»· giá trong năm 2011, cần làm đồng bá»™ 4 biện pháp.

Thứ nhất, sá»­ dụng công cụ thị trường trong Ä‘iều tiết cung tiền. Mục tiêu cụ thể là bỏ hẳn quy định về định mức cho vay tín dụng trong Thông tÆ° 19, chuyển sang sá»­ dụng công cụ truyền thống là dá»± trữ bắt buá»™c, trong Ä‘ó dá»± bắt buá»™c bằng ngoại tệ phải cao hÆ¡n ná»™i tệ.

Trên cá»› sở Ä‘ó tạo ra chênh lệch về lãi suất hợp lý: Lãi suất tiền gá»­i ngoại tệ phải thấp xuống, cho vay cao lên. Dân chúng thấy gá»­i ngoại tệ không lợi bằng gá»­i ná»™i tệ và vay ngoại tệ không có lợi bằng vay ná»™i tệ.

Thứ hai, ná»— lá»±c giảm lạm phát xuống. Thứ ba là ngân hàng trung Æ°Æ¡ng có thể phải can thiệp để giảm chênh lệch tá»· giá giữa thị trường tá»± do và chính thức. Cuối cùng, nếu cần thiết, sẽ phải thá»±c hiện Ä‘iều chỉnh tá»· giá.

NhÆ° vậy việc Ä‘iều chỉnh tá»· giá có thể chỉ là biện pháp sau cùng. Tuy nhiên, Ä‘iều thị trường lo lắng là việc Ä‘iều hành hiện tại khiến việc dá»± Ä‘oán Ä‘á»™ng thái chính sách là rất khó khăn. Điển hình nhÆ° các quyết định chính sách trong năm 2010 luôn được thá»±c hiện rất bất ngờ.

Bao giờ lãi suất giảm?

Nếu thừa nhận thị trường chứng khoán thường Ä‘i trÆ°á»›c các Ä‘á»™ng thái chính sách, thì rất có thể sá»± tích lÅ©y trong hÆ¡n má»™t tháng gần Ä‘ây phản ánh kỳ vọng sá»± ná»›i lỏng tiền tệ vào cuối quý 1 hoặc đầu quý 2/2011. Nhiều tổ chức trong nÆ°á»›c cÅ©ng cho rằng lãi suất sẽ được giảm xuống ngay khi có tín hiệu giảm sức ép lạm phát.

Tuy nhiên, yếu tố định lượng “khi nào” cÅ©ng không phải dá»…. Tín hiệu được quan tâm nhất có lẽ là mức tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Câu hỏi còn lại là Ä‘á»™ng thái tiền tệ được thá»±c thi ngay khi có tín hiệu lạm phát giảm hay khi tín hiệu chắc chắn về lạm phát giảm?

Nếu thá»±c hiện ngay khi có tín hiệu, khả năng ná»›i lỏng tiền tệ sẽ bắt đầu cuối quý 1. Nếu chờ tín hiệu chắc chắn, có lẽ thị trường phải đợi thêm đến quý 2. Bản thân cÆ¡ quan quản lý cÅ©ng phát tín hiệu thắt chặt tiền tệ từ 3-6 tháng, má»™t khoảng thời gian khá dài để có thể dá»± Ä‘oán về thời Ä‘iểm.

TLS lá»±a chọn khả năng lạc quan khi dá»± Ä‘oán việc lạm phát giảm xuống từ quý 1/2011 sẽ gần nhÆ° kéo theo việc chính phủ sẽ thá»±c hiện các giải pháp ná»›i lỏng tiền tệ.

Diá»…n biến của CPI, theo tổ chức này, dá»± kiến bắt đầu giảm dần từ ná»­a sau của quý 1, giảm mạnh hÆ¡n trong quý 2 và đạt Ä‘áy trong quý 3.

Trên cÆ¡ sở Ä‘ó, mặt bằng lãi suất cho vay được kỳ vọng sẽ giảm từ quý 1 và giảm mạnh hÆ¡n trong quý 2, tạo Ä‘áy trong quý 3/2011. Sau Ä‘ó, lãi suất có thể tăng nhẹ vào quý 4.

Xét về thời Ä‘iểm, lập luật của TLS cÅ©ng tÆ°Æ¡ng tá»± dá»± báo của ông Lê Xuân NghÄ©a. Theo vị chuyên gia này, yếu tố quan trọng nhất đẩy CPI tăng cao là giá nông phẩm sẽ sụt giảm mạnh từ tháng 3/2011 trở Ä‘i. Khả năng lạm phát sẽ giảm nhẹ vào cuối quý 1, đầu quý 2 và giảm mạnh từ đầu quý 3.

Má»™t vấn đề cÅ©ng hết sức Ä‘au đầu đối vá»›i khả năng kìm giữ CPI là hàng loạt hàng hóa cÆ¡ bản có khả năng tăng giá nhÆ° xăng dầu, Ä‘iện, than và cả tá»· giá. Tuy nhiên ông NghÄ©a khá lạc quan, cho rằng mặc dù có tính đến tăng giá xăng dầu tÆ°Æ¡ng Ä‘Æ°Æ¡ng năm 2010, tăng giá than, Ä‘iện thì tác Ä‘á»™ng tá»›i tăng giá CPI tối Ä‘a không quá 2%-2.5%.

Rất có thể suy luận trên cÅ©ng Ä‘ang phổ biến vá»›i các thành phần của thị trường và chứng khoán Ä‘ang được nâng đỡ bởi kỳ vọng. Dù sao, tín hiệu quan trọng nhất là CPI quý 1/2011 vẫn Ä‘ang được chờ đợi, và thị trường tá»± nó sẽ định mức rủi ro.

Theo Nguyá»…n Hoàng
VnEconomy

Quản Lý Sàn
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Quân Dien thoai 0914.71.9889
Tư vấn bán chung cư Hà Nội
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Hải Dien thoai 0969 31 7989
Phản ánh - Khiếu nại
Tu van Hotline Dien thoai 0905 312 668
Dự án tiêu biểu
chung cư parkview residence Goldmark city chung cu hp landmark tower
DMCA
chungcunhadep.com value chungcunhadep.com Real PR
chungcunhadep.com Trust chungcunhadep.com Alexa/PageRank