Tìm kiếm
Hôm nay ngày : 21-08-2019
Tổng số tin : 221706

Về đâu 16 dự án ở Hà Nội bị dừng?

Lượt xem: 1116 - Ngày đăng : 18.11.2011
------------------------------------------------------------------------------------------------

 Quảng Cáo!
 Mở bán đợt 1 chung cư An Bình City 232 Phạm Văn Đồng
 Mở bán đợt 1 chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương
 Mở bán đợt 1 chung cư Chung cư Quảng An CĐT Tân Hoàng Minh
------------------------------------------------------------------------------------------------

Điều khiến dÆ° luận quan tâm là "số phận" của 16 dá»± án vừa bị Hà Ná»™i "huýt còi" sẽ ra sao khi Sở KH&ĐT Hà Ná»™i vừa đề xuất lên lãnh đạo TP giải thể tổ rà soát các dá»± án, đồ án quy hoạch trên địa bàn Hà Ná»™i mở rá»™ng.

Công bố của Sở Quy hoạch Kiến trúc (QH-KT) Hà Ná»™i về việc tạm dừng triển khai 16 dá»± án, trong Ä‘ó có tá»›i 8 dá»± án về bất Ä‘á»™ng sản Ä‘ã tạo nên những thông tin phản ứng trái chiều, kể cả từ phía Bá»™ Xây dá»±ng. Tuy nhiên, Ä‘ây không phải là danh sách má»›i mà Ä‘ã rất nhiều lần, trong các đợt rà soát tổng thể các dá»± án của UBND TP Hà Ná»™i Ä‘ã nhắc đến 16 dá»± án này và việc tạm dừng hoàn toàn hợp lý trong khi Hà Ná»™i chÆ°a có quy hoạch phân khu cụ thể sau Quy hoạch chung Thủ Ä‘ô.

 

Thá»±c tế, chuyện 16 dá»± án sẽ tạm dừng để chờ Quy hoạch chung Hà Ná»™i và quy hoạch phân khu Ä‘ã có từ gần 1 năm trÆ°á»›c và khi ấy, các chủ đầu tÆ° Ä‘ã có những phản ứng trái chiều vá»›i quan Ä‘iểm của Hà Ná»™i. Ngay cả Bá»™ Xây dá»±ng, vào thời Ä‘iểm Ä‘ó cÅ©ng Ä‘ã cho rằng, việc Hà Ná»™i tạm dừng các dá»± án này sẽ gây hệ quả tiêu cá»±c không chỉ đối vá»›i các chủ đầu tÆ° mà cả người dân Ä‘ã đổ tiền đầu tÆ° vào các dá»± án này.

 

Thời Ä‘iểm công bố danh sách tạm dừng các dá»± án, ông VÅ© Tuấn Định, Phó Giám đốc Sở QH-KT Hà Ná»™i cho biết, những dá»± án thuá»™c diện tạm dừng là dá»±a trên những cÆ¡ sở pháp lý do UBND thành phố phê duyệt. Việc rà soát các dá»± án đầu tÆ°, đồ án xây dá»±ng trên địa bàn Hà Ná»™i mở rá»™ng Ä‘ã được thá»±c hiện từ trÆ°á»›c thời Ä‘iểm 1/8/2008.

 

Nếu tính sau thời Ä‘iểm 1/8/2010, thá»±c hiện chỉ đạo của Thủ tÆ°á»›ng, Bá»™ Xây dá»±ng và TP Hà Ná»™i cÅ©ng Ä‘ã triển khai được 2 đợt rà soát, trong Ä‘ó, riêng đợt I được chia thành 3 giai Ä‘oạn. Sau gần 3 năm, tá»›i nay, công tác rà soát má»›i cÆ¡ bản hoàn thành.

 

Trong giai Ä‘oạn 1 và 2 của đợt I, Ä‘ã có 98 đồ án, dá»± án được cho phép tiếp tục triển khai. Tá»›i giai Ä‘oạn 3, trong tổng số 146 dá»± án, đồ án còn lại, liên ngành thành phố đề xuất có 55 dá»± án được triển khai tiếp, 75 dá»± án cần phải tiếp tục khá»›p nối về hạ tầng kỹ thuật, bổ sung các chỉ tiêu về hạ tầng xã há»™i hoặc Ä‘iều chỉnh cục bá»™ về quy hoạch. Đặc biệt, có 16 dá»± án sẽ phải tạm dừng, chờ Quy hoạch xây dá»±ng Thủ Ä‘ô Hà Ná»™i và Quy hoạch phân khu.

 

Các đề xuất này của liên ngành đều Ä‘ã được UBND TP Hà Ná»™i chấp thuận. Sau Ä‘ó, Sở QH-KT má»›i có thông báo về danh mục các dá»± án trên trang web của Sở và má»™t số phÆ°Æ¡ng tiện thông tin đại chúng theo quy định. Theo ông Định, có nhiều nguyên nhân để tạm dừng các dá»± án trên, trong Ä‘ó có 8 dá»± án cụm công nghiệp, làng nghề nằm trong phạm vi phát triển Ä‘ô thị và 7 dá»± án có vị trí trong phạm vi hành lang xanh hoặc ảnh hưởng bởi hÆ°á»›ng tuyến của trục hồ Tây - Ba Vì.

 

Tuy nhiên, cho đến thời Ä‘iểm này, Hà Ná»™i vẫn chÆ°a “chốt” là sẽ cho tiếp tục hay vẫn tạm dừng đối vá»›i 16 dá»± án trên. Trong khi Ä‘ó, cách Ä‘ây hÆ¡n ná»­a tháng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tÆ° Ngô Văn Quý vừa đề xuất UBND TP Hà Ná»™i cho phép giải thể tổ công tác liên ngành thành phố về rà soát các dá»± án, đồ án quy hoạch trên địa bàn Hà Ná»™i mở rá»™ng.

 

Trong Văn bản số 1260, Sở Kế hoạch và Đầu tÆ° cho rằng, tổ này Ä‘ã hoàn thành nhiệm vụ sau khi Thủ tÆ°á»›ng Chính phủ phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dá»±ng Thủ Ä‘ô Hà Ná»™i đến năm 2030, tầm nhìn 2050. TrÆ°á»›c Ä‘ó, tổ công tác này Ä‘ã báo cáo kết quả 2 đợt rà soát các dá»± án, đồ án quy hoạch tại Hà Ná»™i. Trong đợt I, Chính phủ Ä‘ã cho phép triển khai 244 đồ án, dá»± án. Trong đợt II, tổ này đề xuất 202 dá»± án, đồ án được tiếp tục triển khai vá»›i tổng diện tích hÆ¡n 21.400 ha. Đến thời Ä‘iểm hiện tại, Chính phủ chÆ°a có ý kiến chỉ đạo về kết quả rà soát 202 dá»± án, đồ án nói trên.

 

Trong cuá»™c họp giữa lãnh đạo UBND TP Hà Ná»™i vá»›i các sở ngành má»›i Ä‘ây, Sở QH-KT vẫn báo cáo danh sách 16 dá»± án tạm dừng để chờ đồ án quy hoạch phân khu, các đồ án này được Viện Quy hoạch xây dá»±ng Hà Ná»™i thá»±c hiện, dá»± kiến thẩm định xong trong năm 2012. NhÆ° vậy, 16 dá»± án trên vẫn “lÆ¡ lá»­ng” chÆ°a rõ “số phận” của mình sẽ ra sao.

 

Sở QH-KT cÅ©ng Ä‘ã đề xuất cần đẩy nhanh tiến Ä‘á»™ lập, thẩm định các đồ án quy hoạch phân khu tại những dá»± án phải Ä‘iều chỉnh thuá»™c khu vá»±c phía Ä‘ông vành Ä‘ai 4 và địa bàn Đông Anh, Mê Linh. Ngoài ra, các nhà đầu tÆ° có dá»± án thuá»™c diện phải Ä‘iều chỉnh còn lại cần liên hệ vá»›i Viện Quy hoạch xây dá»±ng Hà Ná»™i để cập nhật thông tin quy hoạch.

 

Về phía viện Quy hoạch Xây dá»±ng Hà Ná»™i, Ä‘Æ¡n vị được giao lập quy hoạch các phân khu, bà Lã Thị Kim Ngân – Giám đốc khẳng định, cÆ¡ quan này Ä‘ã lập quy hoạch các dá»± án phân khu phía Đông vành Ä‘ai 4, trong tháng 11 sẽ báo cáo UBND thành phố. Ngoài ra, Viện sẽ hoàn tất yêu cầu của Sở QH-KT về 5 quy hoạch phân khu phía bắc. NhÆ°ng đến thời Ä‘iểm này, vẫn chÆ°a có quy hoạch nào được trình lên UBND TP Hà Ná»™i.

 

HÆ¡n lúc nào hết, nhất là trong thời Ä‘iểm giá bất Ä‘á»™ng sản Ä‘ang “chìm” nhÆ° hiện nay, các chủ đầu tÆ° và cả người dân đều mong muốn các cÆ¡ quan quản lý của Hà Ná»™i cần nhanh chóng có quyết định rõ ràng, minh bạch đối vá»›i các dá»± án Ä‘ang trong “tầm ngắm”, tạm dừng hoặc thu hồi để có các quyết định đầu tÆ° Ä‘úng đắn.

 

Theo Sở QH-KT, trong 16 dá»± án này, huyện Hoài Đức có 6 dá»± án, gồm các Ä‘iểm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Di Trạch (9,99ha), Đại Tá»± (7,9ha), La Phù mở rá»™ng (40,8ha), khu nhà ở há»—n hợp PhÆ°Æ¡ng Bắc (0,6ha), khu nhà ở biệt thá»± Nguyên Ngọc (1,03ha).

 

Huyện Mê Linh có 3 dá»± án, gồm: khu Ä‘ô thị Mê Linh - Đại Thịnh (141,84ha), văn phòng và khu biệt thá»± nhà vườn Tiến Phong (2,56ha), khu Ä‘ô thị Gofl Vinashin (240ha).

 

Huyện Thường Tín có 3 dá»± án phải tạm dừng chờ quy hoạch phân khu, gồm cụm công nghiệp Habeco (76,88ha), khu Ä‘ô thị thÆ°Æ¡ng mại dịch vụ nhà ở Habeco Hạ Hồi Quất Động (50,72ha), cụm công nghiệp Quất Động mở rá»™ng (43,5ha)…Theo CAND
Quản Lý Sàn
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Quân Dien thoai 0914.71.9889
Tư vấn bán chung cư Hà Nội
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Hải Dien thoai 0969 31 7989
Phản ánh - Khiếu nại
Tu van Hotline Dien thoai 0905 312 668
Dự án tiêu biểu
chung cư parkview residence Goldmark city chung cu hp landmark tower
DMCA
chungcunhadep.com value chungcunhadep.com Real PR
chungcunhadep.com Trust chungcunhadep.com Alexa/PageRank