Tìm kiếm
Hôm nay ngày : 21-08-2019
Tổng số tin : 221706

Thông tin mới nhất về dự án liên danh Thanh Hà - Cienco5

Lượt xem: 887 - Ngày đăng : 09.11.2011
------------------------------------------------------------------------------------------------

 Quảng Cáo!
 Mở bán đợt 1 chung cư An Bình City 232 Phạm Văn Đồng
 Mở bán đợt 1 chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương
 Mở bán đợt 1 chung cư Chung cư Quảng An CĐT Tân Hoàng Minh
------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuối năm 2009, bá»™ ba Bình, Thoa, Cường Ä‘ã gặp gỡ, Ä‘àm phán vá»›i Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco5 (Công ty Cienco)về phÆ°Æ¡ng thức hợp tác đầu tÆ°.
Liên quan đến phi vụ giao dịch dá»± án Nam Đàn Plaza, má»›i Ä‘ây, theo yêu cầu của Viện KSND Tối cao, CQĐT Bá»™ Công an Ä‘ã hoàn tất bản kết luận Ä‘iều tra bổ sung để làm rõ hành vi đồng phạm về tá»™i danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đối vá»›i Nguyá»…n Thị Kim Thoa và Thái Kiều HÆ°Æ¡ng. CQĐT nhận định: căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, hành vi của 2 bị can trên chÆ°a đủ cÆ¡ sở để kết luận đồng phạm về tá»™i danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Ä‘úng vá»›i bản kết luận Ä‘iều tra Ä‘ã hoàn thành trÆ°á»›c Ä‘ó.

Trục lợi bằng hợp đồng… chÆ°a có hiệu lá»±c

Kết thúc quá trình Ä‘iều tra, cÆ¡ quan công an đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố 8 bị can theo 3 tá»™i danh: lừa đảo chiếm Ä‘oạt tài sản; không tố giác tá»™i phạm và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các bị can bị đề nghị truy tố gồm: Lê Hòa Bình (SN 1954), Chủ tịch HĐQT Công ty 1/5; Nguyá»…n Thị Kim Thoa (SN 1965), Phó TGĐ kiêm kế toán trưởng Công ty 1/5; Nguyá»…n Mạnh Cường (SN 1972), TGĐ Công ty 1/5; Đặng Sỹ Hùng (SN 1975), nguyên Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch, Công ty CP Bất Ä‘á»™ng sản Ä‘iện lá»±c dầu khí Việt Nam; Đào Duy Phong (SN 1958), nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bất Ä‘á»™ng sản Ä‘iện lá»±c dầu khí Việt Nam; Nguyá»…n Ngọc Sinh (SN 1972), nguyên TGĐ Công ty CP Bất Ä‘á»™ng sản Ä‘iện lá»±c dầu khí Việt Nam; Huỳnh Nguyá»…n Quốc Duy (SN 1972) và Thái Kiều HÆ°Æ¡ng (SN 1973), Phó TGĐ Công ty CP Đầu tÆ° Vietsan.

Cuối năm 2009, biết Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco5 (Công ty Cienco) Ä‘ang triển khai má»™t số dá»± án, trong Ä‘ó có khu Ä‘ô thị Thanh Hà - Cienco5 tại xã Phú LÆ°Æ¡ng, Kiến HÆ°ng, Hà Đông và xã Cá»± Khê, huyện Thanh Oai, bá»™ ba Bình, Thoa, Cường Ä‘ã gặp gỡ, Ä‘àm phán vá»›i Công ty Cienco về phÆ°Æ¡ng thức hợp tác đầu tÆ°. Ngày 19-1-2010, Bình chỉ đạo Cường ký vá»›i Công ty Cienco bản hợp đồng vay vốn số 01 vá»›i ná»™i dung Công ty 1/5 cho Công ty Cienco vay 200 tá»· đồng để đầu tÆ° giai Ä‘oạn 1 dá»± án. Số tiền này sẽ được chuyển thành 3 đợt, thời hạn vay 18 tháng tính từ ngày chuyển tiền đợt 1 vá»›i lãi suất 1%/tháng. Ngoài việc được hưởng tiền lãi, Công ty 1/5 còn được hưởng quyền Æ°u tiên hợp tác đầu tÆ° vào khu Ä‘ô thị Thanh Hà A - Cienco5.

Để cụ thể hóa Ä‘iều khoản về quyền Æ°u tiên hợp tác đầu tÆ° của Công ty 1/5, Công ty Cienco Ä‘ã ký tiếp bản phụ lục hợp đồng số 01 vá»›i Công ty 1/5, quy định: sau khi thá»±c hiện tốt hợp đồng vay vốn và dá»± án có đủ Ä‘iều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật, Công ty 1/5 sẽ được Æ°u tiên thá»±c hiện hợp đồng hợp tác đầu tÆ° trên diện tích khoảng 55.000m2 thuá»™c khu Ä‘ô thị Thanh Hà A - Cienco5, vá»›i giá chuyển nhượng đất dá»± kiến không quá 12 triệu đồng/m2.

Điều Ä‘áng nói là bản phụ lục hợp đồng chỉ có hiệu lá»±c thá»±c hiện sau khi Công ty 1/5 Ä‘ã thá»±c hiện được hợp đồng vay vốn số 01. Thế nhÆ°ng, Lê Hoà Bình Ä‘ã chủ trÆ°Æ¡ng sá»­ dụng văn bản, giấy tờ có trong tay để huy Ä‘á»™ng vốn từ các nhà đầu tÆ° cá nhân. Thậm chí, bá»™ ba Bình, Cường, Thoa còn lập ra “Trích lục vị trí lô đất” kèm theo hợp đồng ký vá»›i khách hàng.

Từ 20-1 đến 7-2-2010, Nguyá»…n Mạnh Cường Ä‘ã ký 7 hợp đồng giao vốn thu được gần 12,4 tá»· đồng của các nhà đầu tÆ°. Tuy nhiên, số tiền này không được chuyển về Công ty Cienco theo nhÆ° cam kết. TrÆ°á»›c diá»…n biến này, ngày 1-2-2010, Công ty Cienco Ä‘ã có Văn bản số 09 gá»­i TGĐ Công ty 1/5, ná»™i dung thông báo chấm dứt thá»±c hiện hợp đồng vay vốn số 01 Ä‘ã ký ngày 19-1-2010. Mặc dù quan hệ vá»›i Công ty Cienco Ä‘ã chấm dứt nhÆ°ng bá»™ ba Bình, Cường, Thoa vẫn cố ý che giấu thông tin. CQĐT Bá»™ Công an xác định, từ  ngày 20-1 đến 20-4-2010, Công ty 1/5 Ä‘ã thu tiền giao vốn của người dân đầu tÆ° dá»± án khu Ä‘ô thị Thanh Hà - Cienco5 tổng số tiền khoảng 1.000 tá»· đồng. Trong số này, hÆ¡n 200 tá»· đồng Ä‘ã được dùng để trả cho những người có yêu cầu rút vốn. Vá»›i những hành vi nêu trên, bá»™ ba Bình - Cường - Thoa bị đề nghị truy tố về hành vi lừa đảo chiếm Ä‘oạt tài sản.

“Truy” đến cùng sai phạm

Cuối tháng 3-2010, khi trong tay có nguồn tiền lá»›n thu của người dân, Bình chủ trÆ°Æ¡ng sá»­ dụng đầu tÆ° vào dá»± án bất Ä‘á»™ng sản khác. Thông qua đối tượng môi giá»›i là Huỳnh Nguyá»…n Quốc Duy, Bình Ä‘ã gặp gỡ, Ä‘àm phán vá»›i Đặng Sỹ Hùng, đại diện Công ty CP Bất Ä‘á»™ng sản Ä‘iện lá»±c dầu khí Việt Nam và Thái Kiều HÆ°Æ¡ng, đại diện Công ty CP Đầu tÆ° Vietsan.  Dá»± án được chọn đầu tÆ° là Nam Đàn Plaza, vá»›i giá cả chuyển nhượng thống nhất là 52 triệu đồng/m2.

Tuy nhiên, ngày 2-4-2010, Công ty CP Xây dá»±ng Minh Ngân do Lê Hòa Bình làm đại diện lại ký vá»›i Công ty CP Bất Ä‘á»™ng sản Ä‘iện lá»±c dầu khí Việt Nam do Nguyá»…n Ngọc Sinh làm đại diện, chỉ vá»›i giá 34 triệu đồng/m2. NhÆ° vậy, Công ty CP Bất Ä‘á»™ng sản Ä‘iện lá»±c dầu khí Việt Nam bị thiệt hại hÆ¡n 87 tá»· đồng. Ở “phi vụ” này, Đào Duy Phong, Nguyá»…n Ngọc Sinh, Đặng Sỹ Hùng, Huỳnh Nguyá»…n Quốc Duy và Lê Hòa Bình bị CQĐT đề nghị truy tố về tá»™i danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các bị can Nguyá»…n Thị Kim Thoa và Thái Kiều HÆ°Æ¡ng bị đề nghị truy tố về tá»™i danh không tố giác tá»™i phạm. CQĐT cÅ©ng xác định: Đào Duy Phong chiếm hưởng 10 tá»· đồng; Đặng Sỹ Hùng chiếm hưởng 20 tá»· đồng và “nhà môi giá»›i” Huỳnh Nguyá»…n Quốc Duy chiếm hưởng 11 tá»· đồng.

Theo Hoàng Quân

An Ninh Thủ Đô
Quản Lý Sàn
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Quân Dien thoai 0914.71.9889
Tư vấn bán chung cư Hà Nội
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Hải Dien thoai 0969 31 7989
Phản ánh - Khiếu nại
Tu van Hotline Dien thoai 0905 312 668
Dự án tiêu biểu
chung cư parkview residence Goldmark city chung cu hp landmark tower
DMCA
chungcunhadep.com value chungcunhadep.com Real PR
chungcunhadep.com Trust chungcunhadep.com Alexa/PageRank