Tìm kiếm
Hôm nay ngày : 26-08-2019
Tổng số tin : 221706

Sudico nói gì về vụ “Kiến nghị dừng triển khai dự án Nam An Khánh”?

Lượt xem: 861 - Ngày đăng : 26.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------------------

 Quảng Cáo!
 Mở bán đợt 1 chung cư An Bình City 232 Phạm Văn Đồng
 Mở bán đợt 1 chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương
 Mở bán đợt 1 chung cư Chung cư Quảng An CĐT Tân Hoàng Minh
------------------------------------------------------------------------------------------------

Công ty cho rằng việc được Tổng công ty giao làm chủ đầu tÆ° dá»± án, tiếp tục kế thừa dá»± án sau khi cổ phần hóa là Ä‘úng vá»›i pháp luật. Sau khi Thanh tra Chính phủ có văn bản gá»­i Thủ tÆ°á»›ng Chính phủ đề nghị tạm dừng thá»±c hiện dá»± án khu Ä‘ô thị Nam An Khánh tại Hoài Đức, Hà Ná»™i, CTCP Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Mã: SJS) Ä‘ã có thông báo gá»­i các cổ Ä‘ông về vấn đề này.


Theo Ä‘ó, có rất nhiều văn bản ban hành về dá»± án Nam An Khánh mà Thanh tra Chính phủ không đề cập đến và có những nhận xét chÆ°a đủ căn cứ cÆ¡ sở pháp lý.


Cụ thể, văn bản số 3696/TP-PLDSKT ngày 12/12/2005 của Bá»™ TÆ° pháp gá»­i Sudico nêu rõ: “…pháp luật hiện hành không có quy định cụ thể về vấn đề mà Quý công ty quan tâm và cÅ©ng không có quy định nào cấm việc chủ đầu tÆ° là Tổng công ty chuyển giao cho doanh nghiệp là Ä‘Æ¡n vị thành viên của mình làm chủ đầu tÆ° dá»± án”.
Ngày 23/12/2005, Bá»™ Tài chính cÅ©ng có văn bản số 16716/BTC-TCDN gá»­i công ty cho biết theo các quy định pháp luật thời Ä‘iểm Ä‘ó, “CTCP được chủ Ä‘á»™ng sá»­ dụng toàn bá»™ tài sản, tiền vốn Ä‘ã cổ phần hóa để tổ chức sản xuất kinh doanh, kế thừa mọi quyền lợi, nghÄ©a vụ, trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nÆ°á»›c trÆ°á»›c khi cổ phần hóa và có các quyền, nghÄ©a vụ khác theo quy định của pháp luật…”


Căn cứ vào Ä‘ó, văn bản trên khẳng định “CTCP Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà được tiếp tục kế thừa thá»±c hiện nhiệm vụ chủ đầu tÆ° của 2 dá»± án: khu Ä‘ô thị Mỹ Đình - Má»… Trì và khu Ä‘ô thị má»›i Nam An Khánh…”

Sau khi có ý kiến của các Bá»™ ngành liên quan, ngày 22/12/2005, UBND tỉnh Hà Tây (cÅ©) Ä‘ã giao Sudico trá»±c tiếp làm chủ đầu tÆ° dá»± án Nam An Khánh và được kế thừa mọi quyền lợi, nghÄ©a vụ, trách nhiệm từ Tổng công ty Sông Đà Ä‘ã và Ä‘ang thá»±c hiện trÆ°á»›c Ä‘ó.


TrÆ°á»›c Ä‘ó, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, việc chuyển nhượng dá»± án khu Ä‘ô thị Nam An Khánh không có hạ tầng, không có văn bản báo cáo và phê duyệt của Thủ tÆ°á»›ng Chính phủ là Ä‘ã vi phạm Nghị định 17/2006 của Chính phủ về hÆ°á»›ng dẫn thi hành Luật Đất Ä‘ai và Nghị định số 187/2004 về việc chuyển công ty nhà nÆ°á»›c thành CTCP, đồng thời trái vá»›i tờ trình của Bá»™ Xây dá»±ng và ý kiến chỉ đạo của Thủ tÆ°á»›ng về dá»± án này trÆ°á»›c Ä‘ó.

Nguồn: Công ty Sudico

Quản Lý Sàn
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Quân Dien thoai 0914.71.9889
Tư vấn bán chung cư Hà Nội
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Hải Dien thoai 0969 31 7989
Phản ánh - Khiếu nại
Tu van Hotline Dien thoai 0905 312 668
Dự án tiêu biểu
chung cư parkview residence Goldmark city chung cu hp landmark tower
DMCA
chungcunhadep.com value chungcunhadep.com Real PR
chungcunhadep.com Trust chungcunhadep.com Alexa/PageRank