Tìm kiếm
Hôm nay ngày : 26-10-2021
Tổng số tin : 221715

Nhìn lại căn cứ pháp lý của Dự án Nam An Khánh

Lượt xem: 1272 - Ngày đăng : 25.10.2011

6.000 cổ đông của CTCP Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico - mã SJS) đang lo lắng trước đề nghị tạm dừng triển khai Dự án Nam An Khánh của Thanh tra Chính phủ. Vậy đâu là những căn cứ pháp lý của dự án này, liệu đề nghị trên có cơ sở để thực hiện?

 


 

Trong văn bản số 2821/TTCP-V.1 của Thanh tra Chính phủ gửi Thủ tướng Chính phủ có nêu: “Ngày 25/6/2004 Thủ tướng Chính phủ có Văn bản số 885/CP-CN giao Tổng công ty Sông Đà làm chủ đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh, tuy nhiên, ngày 02/7/2006 Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà có Nghị quyết số 152 TCT/HĐQT phê duyệt hợp đồng chuyển giao dự án, Tổng công ty Sông Đà và CTCP Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà đã ký hợp đồng chuyển nhượng dự án nêu trên (không có hạ tầng, không có báo cáo các cơ quan liên quan và phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ)….

Việc chuyển nhượng dự án vi phạm quy định tại khoản 8 Điều 2 Nghị định 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ, trái với nội dung của tờ trình số 45/TTr-BXD ngày 16/6/2004 của Bộ Xây dựng và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 885/CP-CN ngày 25/6/2004 …” .


Ngày 24/10, Sudico đã đưa ra những căn cứ pháp lý của Dự án Nam An Khánh. Cụ thể, Sudico tiền thân là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng công ty Sông Đà được chuyển đổi sang CTCP theo Quyết định số 946/QĐ-BXD  ngày 8/7/2003 của Bộ Xây dựng. Tại thời điểm cổ phần hóa, hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp (bao gồm các Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và Tổng công ty Sông Đà) đã tính đầy đủ các lợi thế của các dự án hiện có và các dự án đang là cơ hội đầu tư vào giá trị doanh nghiệp (Trong đó có dự án khu đô thị mới Nam An Khánh) và được thể hiện đầy đủ, chi tiết tại Biên bản bàn giao tài sản ngày 31/7/2003 giữa Bộ Xây dựng, Tổng công ty Sông Đà và Đại diện Công ty. Trên cơ sở đề nghị của Tổng công ty Sông Đà, ngày 9/7/2003 UBND tỉnh Hà Tây có văn bản số 2241/CV-UB-XDCB đồng ý giao Tổng công ty Sông Đà để giao Công ty Sudico làm chủ đầu tư dự án Khu đô thị Nam An Khánh.


Ngày 12/12/2005 Bộ Tư pháp có văn bản số 3696/TP-PLDSKT gửi Công ty Sudico về việc chuyển giao làm chủ đầu tư dự án khu đô thị mới Nam An Khánh có nội dung nêu rõ: “…sau khi có chủ trương của các cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng dự án khu đô thị mới Nam An Khánh, Tổng công ty Sông Đà đã giao cho đơn vị thành viên là Công ty Đầu tư phát triển đô thị và KCN Sông Đà (nay là Công ty Sudico sau khi cổ phần hóa) trực tiếp tiến hành nghiên cứu lập dự án đầu tư … Tuy nhiên, đến thời điểm đó, UBND tỉnh Hà Tây chưa có quyết định giao đất chính thức cho Tổng công ty Sông Đà để thực hiện dự án.


Hiện nay, pháp luật hiện hành không có quy định cụ thể về vấn đề mà Quý công ty quan tâm và cũng không có quy định nào cấm việc chủ đầu tư là Tổng công ty chuyển giao cho doanh nghiệp là đơn vị thành viên của mình làm chủ đầu tư dự án. Riêng pháp luật đất đai có quy định về điều kiện để chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc cho thuê (điểm a khoản 2 Điều 110 Luật Đất đai năm 2003, Điều 101 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 hướng dẫn thi hành Luật Đất đai)… Như vậy, về mặt pháp lý, khi chưa có quyết định giao đất chính thức để thực hiện dự án thì Tổng công ty Sông Đà có thể giao cho Công ty Sudico được làm chủ đầu tư dự án xây dựng khu đô thị mới Nam An Khánh…”.


Ngày 23/12/2005 Bộ Tài chính có văn bản số 16716/BTC-TCDN gửi Công ty SUDICO về việc xác định chủ đầu tư khi chuyển sang công ty cổ phần, nội dung nêu: “…Theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần (thời điểm Nghị định này có hiệu lực khi doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa) và Điều 8 Nghị định 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 thì “…Công ty cổ phần được chủ động sử dụng toàn bộ tài sản, tiền vốn đã cổ phần hóa để tổ chức sản xuất kinh doanh; kế thừa mọi quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước trước khi cổ phần hóa và có các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật…” Như vậy, theo quy định trên đây thì CCTCP Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà được tiếp tục thừa kế thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư của hai dự án: Khu đô thị Mỹ Đình-Mễ Trì và Khu đô thị mới Nam An Khánh…”.


Sau khi có ý kiến của các bộ ngành liên quan. Ngày 22/12/2005, UBND tỉnh Hà Tây tiếp tục có văn bản số 5305 CV/UB-XDCB chấp thuận giao cho Công ty Sudico trực tiếp làm chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh, trong đó nêu rõ: “UBND tỉnh Hà Tây đồng ý với đề nghị của Tổng công ty Sông Đà về việc giao cho CTCP Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà trực tiếp làm chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh và được kế thừa mọi quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm từ Tổng công ty Sông Đà đã và đang thực hiện trước đây”.


Ngày 4/4/2007, UBND tỉnh Hà Tây có quyết định số 563/QĐ-UBND về việc giao đất chính thức 1.818.410,4 m2 đất tạm giao tại Quyết định số 697/QĐ-UB ngày 30/6/2004 của UBND tỉnh và thu hồi bổ sung 57.665,9 m2 đất nông nghiệp thuộc xã An Khánh và An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Tây giao cho Công ty Sudico thực hiện dự án xây dựng Khu đô thị mới Nam An Khánh.


Sudico cho rằng, việc Công ty được Tổng công ty Sông Đà giao làm chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh và tiếp tục kế thừa làm chủ đầu tư dự án này sau khi cổ phần hóa là hoàn toàn đúng theo các quy định của pháp luật và quy định hiện hành của Nhà nước.


Về việc ký hợp đồng với Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty Sông Đà với tư cách là cổ đông chi phối đã đề nghị Công ty Sudico ký hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Nam An Khánh năm 2006 và Công ty Sudico đã chấp thuận đề nghị này của Tổng công ty. Đây không phải là việc chuyển nhượng dự án giữa Tổng công ty Sông Đà và Công ty Sudico, bởi vì Công ty Sudico đã làm chủ đầu tư dự án trên cơ sở văn bản của UBND tỉnh Hà Tây. Lợi ích mà Tổng công ty Sông Đà nhận được thông qua việc ký hợp tác đầu tư với Công ty Sudico là 155 tỷ đồng. Công ty Sudico đã chuyển đủ số tiền cho Tổng công ty Sông Đà.


Sudico cho rằng, việc dùng biện pháp hành chính yêu cầu “tạm dừng hoạt động các dự án đầu tư đang triển khai tại CTCP mà cổ đông nhà nước không nắm chi phối” không được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật hay quy định hiện hành của Nhà nước.

Những căn cứ Sudico đưa ra có được chấp nhận hay không, PV sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Theo Anh Việt
Đầu Tư Chứng Khoán.
Quản Lý Sàn
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tư vấn bán chung cư Hà Nội
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Hải Dien thoai 0969 31 7989
Phản ánh - Khiếu nại
Tu van Hotline Dien thoai 033.334.6688
Dự án tiêu biểu
chung cư parkview residence Goldmark city chung cu hp landmark tower