Tìm kiếm
Hôm nay ngày : 19-09-2019
Tổng số tin : 221706

Tám nhóm đối tượng được hỗ trợ nhà ở

Lượt xem: 844 - Ngày đăng : 25.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------------------

 Quảng Cáo!
 Mở bán đợt 1 chung cư An Bình City 232 Phạm Văn Đồng
 Mở bán đợt 1 chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương
 Mở bán đợt 1 chung cư Chung cư Quảng An CĐT Tân Hoàng Minh
------------------------------------------------------------------------------------------------

Bên cạnh việc tạo Ä‘iều kiện phát triển nhà ở thÆ°Æ¡ng mại để bán và cho thuê theo cÆ¡ chế thị trường, trong 10-20 năm tá»›i, 8 nhóm đối tượng khó khăn sẽ được Æ°u tiên hưởng chính sách há»— trợ về nhà ở.

 

 


Bá»™ Xây dá»±ng vừa có tờ trình đề nghị Thủ tÆ°á»›ng Chính phủ phê duyệt Chiến lược nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Theo Ä‘ó, bên cạnh việc khuyến khích, tạo Ä‘iều kiện để các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở thÆ°Æ¡ng mại để bán, cho thuê, cho thuê mua theo cÆ¡ chế thị trường nhằm Ä‘áp ứng nhu cầu của các đối tượng có khả năng chi trả, thì Bá»™ Xây dá»±ng còn đề xuất chính sách há»— trợ phát triển nhà ở phi hàng hóa.

8 nhóm đối tượng chính sách xã há»™i gặp khó khăn về nhà ở, không đủ khả năng thanh toán theo cÆ¡ chế thị trường sẽ được tập trung, Æ°u tiên giải quyết chá»— ở, bao gồm: Người có công vá»›i Cách mạng; các há»™ nghèo khu vá»±c nông thôn; người có thu nhập thấp tại khu vá»±c Ä‘ô thị; nhà ở cho cán bá»™, công chức, viên chức, nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ; nhà ở cho sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuá»™c lá»±c lượng vÅ© trang nhân dân; nhà ở cho công nhân lao Ä‘á»™ng tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các cÆ¡ sở sản xuất, dịch vụ ngoài khu công nghiệp; nhà ở cho sinh viên, học sinh các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề; nhà ở cho các đối tượng chính sách xã há»™i đặc biệt khó khăn (người tàn tật, người già cô Ä‘Æ¡n, người nhiá»…m chất Ä‘á»™c gia cam...)

Trong Ä‘ó, giải quyết nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vá»±c Ä‘ô thị theo hÆ°á»›ng Nhà nÆ°á»›c chủ Ä‘á»™ng đầu tÆ° phát triển quỹ nhà ở xã há»™i từ nguồn ngân sách nhà nÆ°á»›c để cho thuê, thuê mua; đồng thời ban hành các cÆ¡ chế, chính sách Æ°u Ä‘ãi để khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tÆ° xây dá»±ng nhà ở thu nhập thấp (phát triển nhà ở giá rẻ) để bán, cho thuê, thuê mua.

Đối vá»›i cán bá»™, công chức, viên chức, nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ thì theo hÆ°á»›ng Nhà nÆ°á»›c đầu tÆ° vốn từ ngân sách tạo lập quỹ nhà ở công vụ để bố trí cho cán bá»™, công chức thuá»™c các cÆ¡ quan của Đảng, Nhà nÆ°á»›c, tổ chức chính trị - xã há»™i được Ä‘iều Ä‘á»™ng, luân chuyển theo yêu cầu công tác và các đối tượng khác thuá»™c diện được ở nhà công vụ theo quy định...

Bên cạnh việc Nhà nÆ°á»›c chủ Ä‘á»™ng đầu tÆ° phát triển quỹ nhà ở xã há»™i từ nguồn ngân sách nhà nÆ°á»›c để cho thuê, thuê mua, Nhà nÆ°á»›c còn có chính sách há»— trợ về tài chính (cho vay Æ°u Ä‘ãi từ nguồn ngân sách, Quỹ phát triển nhà ở, Quỹ tiết kiệm nhà ở và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật) để tạo Ä‘iều kiện cho cán bá»™, công chức, viên chức, nhân sÄ©, trí thức, văn nghệ sÄ© cải thiện nhà ở.

Vá»›i các sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuá»™c lá»±c lượng vÅ© trang nhân dân, ngoài các ná»™i dung nêu trên, Nhà nÆ°á»›c còn có chính sách há»— trợ về đất ở đối vá»›i những sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp công tác tại khu vá»±c biên giá»›i, hải đảo và các địa bàn khó khăn.

Mục tiêu chủ yếu đến năm 2015, diêÌ£n tích nhà ở bình quân toaÌ€n quốc cần phấn đấu đạt khoảng 22 m2 sàn/người. Tá»· lệ nhà ở chung cÆ° trong các dá»± án tại các Ä‘ô thị loại đặc biệt nhÆ° Hà Ná»™i và TP HCM đạt trên 80%. Xây dá»±ng má»›i tối thiểu khoảng 10 triệu m2 nhà ở xã há»™i để giải quyết chá»— ở cho người thu nhập thấp tại Ä‘ô thị.

Đến năm 2020, diện tích nhà ở bình quân toàn quốc cần đạt khoảng 25m2 sàn/người. Nhà chung cÆ° trong các Ä‘ô thị đặc biệt cần đạt tá»· lệ trên 90%. Cả nÆ°á»›c cần xây dá»±ng má»›i tối thiểu khoảng 12,5 triệu m2 nhà ở xã há»™i tại Ä‘ô thị.

Nhìn lại 10 năm qua, Bá»™ Xây dá»±ng Ä‘ánh giá, thị trường nhà ở Ä‘ã có nhiều bÆ°á»›c phát triển tích cá»±c. Số liệu thống kê cho thấy hoaÌ£t Ä‘ôÌ£ng kinh doanh bất Ä‘ôÌ£ng sản nói chung và kinh doanh nhà ở nói riêng giai Ä‘oạn vừa qua Ä‘ã có những Ä‘óng góp Ä‘áng kể cho nguồn thu ngân sách (chiếm khoảng 10% tổng thu ngân sách hàng năm).

Tuy nhiên vẫn còn tồn tại, xuất hiện nhiều bất cập nhÆ° cÆ¡ cấu nhà ở chÆ°a cân đối, khoảng cách về Ä‘iều kiện nhà ở của người dân ngày càng chênh lệch cao; thị trường nhà ở có nhiều biến Ä‘á»™ng, gây ảnh hưởng không tốt đến tâm lý, việc tạo lập chá»— ở của người dân; mô hình phát triển nhà ở chÆ°a Ä‘áp ứng được yêu cầu trong thời ký công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nÆ°á»›c...

Theo VFF

Quản Lý Sàn
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Quân Dien thoai 0914.71.9889
Tư vấn bán chung cư Hà Nội
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Hải Dien thoai 0969 31 7989
Phản ánh - Khiếu nại
Tu van Hotline Dien thoai 0905 312 668
Dự án tiêu biểu
chung cư parkview residence Goldmark city chung cu hp landmark tower
DMCA
chungcunhadep.com value chungcunhadep.com Real PR
chungcunhadep.com Trust chungcunhadep.com Alexa/PageRank