Tìm kiếm
Hôm nay ngày : 23-09-2019
Tổng số tin : 221706

Tại sao dự án Nam An Khánh bị kiến nghị dừng triển khai?

Lượt xem: 802 - Ngày đăng : 25.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------------------

 Quảng Cáo!
 Mở bán đợt 1 chung cư An Bình City 232 Phạm Văn Đồng
 Mở bán đợt 1 chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương
 Mở bán đợt 1 chung cư Chung cư Quảng An CĐT Tân Hoàng Minh
------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong công văn gá»­i lên người đứng đầu Chính phủ má»›i Ä‘ây, Thanh tra Chinh phủ cho biết, đầu tháng 3/2011, cÆ¡ quan này Ä‘ã ban hành quyết định thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, sá»­ dụng vốn tại Tập Ä‘oàn Sông Đà và các Ä‘Æ¡n vị thành viên.
Kết quả kiểm tra việc quản lý, sá»­ dụng vốn tại má»™t số dá»± án do Tổng công ty Sông Đà làm chủ đầu tÆ° cho thấy: vào ngày 25/6/2004, Thủ tÆ°á»›ng Ä‘ã ban hành quyết định số 885/CP-CN giao cho Tổng công ty Sông Đà làm chủ đầu tÆ° dá»± án khu Ä‘ô thị má»›i Nam An Khánh tại huyện Hoài Đức, Hà Tây (cÅ©).
Tuy nhiên, đến tháng 7/2006, Há»™i đồng quản trị của doanh nghiệp này Ä‘ã ban hành nghị quyết phê duyệt hợp đồng chuyển giao dá»± án. Theo Ä‘ó, Tổng công ty Sông Đà và Công ty Cổ phần Đầu tÆ° phát triển khu Ä‘ô thị và khu công nghiệp Sông Đà Ä‘ã ký hợp đồng chuyển nhượng dá»± án nêu trên (không có hạ tầng, không có văn bản báo cáo các cÆ¡ quan liên quan và phê duyệt của Thủ tÆ°á»›ng) vá»›i giá trị chuyển nhượng là 155 tá»· đồng.
Theo Thanh tra Chính phủ, việc chuyển nhượng dá»± án trên Ä‘ã vi phạm quy định tại khoản 8, Ä‘iều 2, Nghị định 17/2006 của Chính phủ và trái vá»›i ná»™i dung của tờ trình của Bá»™ Xây dá»±ng cÅ©ng nhÆ° ý kiến chỉ đạo của Thủ tÆ°á»›ng Chính phủ.
Vá»›i kết quả nêu trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tÆ°á»›ng chỉ đạo Bá»™ Xây dá»±ng có văn bản yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tÆ° phát triển khu Ä‘ô thị và khu công nghiệp Sông Đà tạm dừng việc triển khai dá»± án khu Ä‘ô thị má»›i Nam An Khánh, chờ ý kiến xá»­ lý của Thủ tÆ°á»›ng. 

Trong má»™t diá»…n biến khác má»›i Ä‘ây ngày 24/9/2011 vừa qua, Chủ tịch há»™i đồng quản trị của công ty Sudico quyết định thay Tổng giám đốc, ông Vi Việt DÅ©ng Tổng và  người thay ông DÅ©ng là ông Ngô VÄ©nh KhÆ°Æ¡ng.
Việc thay Tổng giám đốc ở Sudico Ä‘ã gây “sóng gió”. Tập Ä‘oàn Sông Äà – công ty mẹ của Sudico lên tiếng phản đối mạnh mẽ. Trong má»™t công văn gá»­i cách Ä‘ây má»›i Ä‘ây gá»­i cho Bá»™ trưởng bá»™ Xây dá»±ng, Tổng giám đốc tập Ä‘oàn Sông Đà báo cáo rằng, việc thay đổi này trái quy định về nghÄ©a vụ của người đại diện phần vốn nhà nÆ°á»›c tại doanh nghiệp khác theo quy định trong Ä‘iều lệ tập Ä‘oàn Sông Đà và quy chế quản lý người đại diện phần vốn tập Ä‘oàn hiện hành.

Bởi vì, ông chủ tịch há»™i đồng quản trị Sudico – tổ trưởng nhóm đại diện phần vốn của tập Ä‘oàn tại Sudico – khi quyết định thay ông Vi Việt DÅ©ng không hề xin ý kiến và chÆ°a được tập Ä‘oàn chấp thuận bằng văn bản, trong khi ông Vi Việt DÅ©ng, người bị thay thế, cÅ©ng là người đại diện phần vốn của tập Ä‘oàn tại Sudico.

NhÆ°ng ở Ä‘ây, còn có câu chuyện, tá»· lệ sở hữu vốn của Nhà nÆ°á»›c tại Sudico Ä‘ã bị sút giảm mạnh. Vốn Ä‘iều lệ của Sudico là 1.000 tỉ đồng và tá»· lệ sở hữu vốn mà tập Ä‘oàn Sông Đà có tại Ä‘ây là 36,3%. NhÆ°ng má»›i Ä‘ây, sau khi hồ sÆ¡ xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để đổi tên người đại diện theo pháp luật cho Sudico từ ông Vi Việt DÅ©ng sang ông Ngô VÄ©nh KhÆ°Æ¡ng, tá»· lệ phần trăm cổ phiếu của tập Ä‘oàn Sông Äà – cổ Ä‘ông sáng lập tại Sudico Ä‘ã bị giảm xuống, chỉ còn 20,4%.
Do Ä‘ó, có thể nói Ä‘ây là má»™t cuá»™c chuyển Ä‘á»™ng nhân sá»± khá bất thường, Ä‘òi hỏi cÆ¡ quan chức năng vào kiểm tra, xem xét để bảo vệ đầy đủ quyền lợi hợp pháp của cổ Ä‘ông, tránh những diá»…n biến vô nguyên tắc, vô tổ chức có thể dẫn tá»›i những hành vi vi phạm pháp luật má»™t cách nghiêm trọng trong thời gian tá»›i, để Sudico ổn định, thống nhất, sản xuất – kinh doanh có hiệu quả cao.

Tổng hợp từ Sài Gòn Tiếp Thị, Tuổi Trẻ.

Quản Lý Sàn
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Quân Dien thoai 0914.71.9889
Tư vấn bán chung cư Hà Nội
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Hải Dien thoai 0969 31 7989
Phản ánh - Khiếu nại
Tu van Hotline Dien thoai 0905 312 668
Dự án tiêu biểu
chung cư parkview residence Goldmark city chung cu hp landmark tower
DMCA
chungcunhadep.com value chungcunhadep.com Real PR
chungcunhadep.com Trust chungcunhadep.com Alexa/PageRank